Členská schůze SRPŠ

Výbor Spolku rodičů a přátel školy při Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně zve na členskou schůzi, která proběhne dne 8. září 2020 od 16 hodin během třídních schůzek v jednotlivých třídách školy.

Program schůze:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019

2. Plán hospodaření a platby členských příspěvků na rok 2021

3. Podněty ze tříd pro SRPŠ a vedení školy