Třídní schůzky a sběr starého papíru

Vážení rodiče,

v úterý 8. září 2020 v 16 hodin se budou konat třídní schůzky.

Vzhledem ke COVID-19 bude zahájení třídních schůzek netradičně ve třídách a informace ředitelky školy budou přenášeny školním rozhlasem. Poté dostaneme informace od třídních učitelů.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIŠLI S ROUŠKAMI!

V tento den se také uskuteční sběr starého papíru, a to v  čase od 14 – 17 hod. Upozorňujeme rodiče, že se sbírají pouze noviny, časopisy a letáky. Ostatní papír se již neodevzdává.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.