Zkouška scholy

Zkouška scholy přede mší sv. 1.9. je v 7. 15 v kostele PMPK. Houslistky a fléntistky nástroje s sebou!
Na všechny se těším. H.P.