Informace ze školní družiny

Vážení rodiče,

školní družina ve školním roce 2020/21 zahájí svou činnost v úterý 1.9.2020.  Závěr školní družiny bude v tento den v 16.00 hod. Všechny informace najdete v sekci Školní družina.

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do pátku 4.9.2020.

Zákonní zástupci žáků 1. ročníku, kteří si budou vyzvedávat své děti ze družiny a nebudou mít ještě zakoupený čip prosíme, aby použili telefonní spojení na paní vychovatelku L. Slezáčkovou: 735 701 432.

Od 15.30 – 16.30 proísm, zvoňte na zvonek spojovací družiny u hlavního vchodu školy.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.