Zahájení nového školního roku

Vážení rodiče a milí žáci!

V úterý 1. září 2020 jsme zahájili nový školní rok v 8 hod. při slavnostní mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Tu sloužil o. Kamil Obr z farnosti sv. Filipa a Jakuba. Nechyběli ani kněží z farnosti PMPK na JS, kteří nás seznámili se svými novými spolupracovníky – o. Petrem Vaculíkem a o. Antonínem Pražanem, který bude zároveň vyučovat náboženství na 2. stupni v naší škole.

I my jsme na závěr mše sv. přivítali  nové posily učitelského sboru a především 29 nových prvňáčků, rozdělených do dvou prvních tříd.

Vítáme naše nové prvňáčky v naší škole a přejeme jim mnoho radosti z poznávání všeho nového. Našim deváťákům přejeme pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku,ať úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na jejich vysněné životní dráze.

Díky, o. Kamile,Dane,Radku,Antoníne, Petře  i Vám, naši žáci, za Vaše modlitby za nás pedagogy při mši sv.

Požehnaný nový školní rok Vám všem!