Nabídka kroužků ve školním roce 2020/21    

Vážení rodiče a milí žáci!

V sekci Nabídka kroužků si již můžete prohlédnout, co vám škola nabízí pro odpolední zájmovou činnost.

Pokud budete mít o některý kroužek zájem, vyplňte vše potřebné v přihlášce školní družiny či školního klubu. Školní schola již naplno zahájila svou činnost, ostatní kroužky se rozjíždí od pondělí 5. října 2020

Přihlášky odevzdávejte do pátku 4. září 2020 vychovatelkám školní družiny, na 2. stupni třídním učitelům.

Platby za družinu i kroužky za 1. pololetí, prosím, uhraďte na sekretariátu školy do 30. září 2020. Upřednostňujeme bezhotovostně platbou na účet školy (3717947/0300) vyjímečně hotově v kanceláři školy. Při bezhotovostní platbě uveďte jméno dítěte, ročník a účel.