Důležité informace pro rodiče k provozu škol od 1.9.2020

Vážení rodiče,

na základě nově vydaných doporučení a nařízení MŠMT vzhledem ke COVID-19 vám budou prostřednictvím EduPage zaslány důležité informace k provozu školy od 1.9.2020. Na EduPage také najdete rozvrh na nový školní rok 2020/21.

Rozdělení prvňáčků do tříd je vyvěšeno na dveřích školy a zasláno emailem rodičům prvňáčků.

Sběr starého papíru se uskuteční 8. 9. 2020 od 14 – 17 hod. Upozorňujeme rodiče, že se sbírají pouze noviny, časopisy a letáky. Ostatní papír se již neodevzdává.