Konec školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

       V pátek 26.6. jsme se slavnostně rozloučili nejen s našimi deváťáky, ale také s celým školním rokem 2019/20 při slavnostní mši sv.v kostele PMPK na Jižních Svazích. Velké poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich celoroční práci, zvláště pak v období distanční výuky v době pandemie koronaviru. Velký DÍK patří také školní schole pod vedením paní učitelky H. Poislové, B. Rózsové i M. Němcové, za krásný hudební zážitek při mši sv.

Přejeme všem dětem, žákům i rodičům požehnané letní prázdniny plné sluníčka a odpočinku pod Boží ochranou.

A v září opět na viděnou ve škole!