Závěr školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci!

další školní rok končí a byl velmi mimořádný. Děkujeme Vám za projevenou přízeň, podporu, modlitby, nabízenou pomoc i spolupráci během celého roku, zvláště pak v době pandemie. Věřím, že jsme ji společnými silami, podpořenými modlitbami, ustáli a mnohému se naučili. Velmi děkuji všem rodičům, kteří v době distanční výuky bděli nad svými dětmi a motivovali je k práci, za vaši trpělivost i komunikaci s námi všemi.

     V pátek 26. 6. 2020 se bude žákům rozdávat vysvědčení v 8.00. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokud si někdo ze žáků v tento den nebude moci přijít pro vysvědčení, bude k dispozici k vyzvednutí v pátek 26.6.2020 na sekretariátu školy od 12.00 – 14.00 hod., a dále pak během prázdnin po předchozí domluvě  v úředních dnech na sekretariátu školy do vlastních rukou zákonných zástupců.

     V 9:30 hod. bude slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno vysvědčení v kostele PMPK. Poté bude v 10.00 hod. sloužena slavnostní  mše svatá.  Všichni jste srdečně zváni. Prosíme rodiče žáků 1.-8. ročníku, aby při mši sv. využili místa k sezení před kostelem, kde pro ně budou nachystány židle a mše tam bude přenášena. Rodiče žáků 9. ročníku mohou být přítomni uvnitř kostela. Po mši svaté už nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.