Zkouška scholy

Zkouška scholy na závěrečnou mši svatou se uskuteční ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 18:00 hodin v kostele PMPK na Jižních Svazích. 

Na všechny se těší H. Poislová