Organizace závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 26.6.2020 se rozloučíme se školním rokem v kostele PMPK na JS.

V 8.00 hod. se bude žákům rozdávat vysvědčení. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokud si někdo ze žáků v tento den nebude moci přijít pro vysvědčení, bude k dispozici k vyzvednutí v pátek 26.6.2020 na sekretariátu školy od 12.00 – 14.00 hod., a dále pak během prázdnin po předchozí domluvě  v úředních dnech na sekretariátu školy do vlastních rukou zákonných zástupců.

V 9:30 hod. bude slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno vysvědčení v kostele PMPK.

Poté bude v 10.00 hod. sloužena slavnostní  mše svatá, kde se budeme za celou školu loučit s otcem Jendou Fojtů.  Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme rodiče žáků 1.-8. ročníku, aby při mši sv. využili místa k sezení před kostelem, kde pro ně budou nachystány židle a mše tam bude přenášena. Rodiče žáků 9. ročníku mohou být přítomni uvnitř kostela.

Po mši svaté už nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.