Organizace výuky od 25.5.2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 jsem úspěšně zahájili opětovně výuku přihlášených žáků přípravné třídy a 1.stupně. Děkujeme vám za spolupráci, že jste po svých dětech zaslali čestná prohlášení.

V pondělí také znovu MŠMT zaktualizovalo harmonogram uvolnění škol a školských zařízení, kdy žáci 2. stupně mají také možnost dobrovolně se od 8. června setkávat ve škole, přičemž nemají mít program jako žáci 1. stupně a nemusí do školy docházet každý den.
V předstihu tohoto nového doporučení jsme již nastavili organizaci výuky i pro 2.stupeň, který je v souladu v novým doporučením, tudíž ho již nebudeme měnit.
Rádi bychom vás jen upozornili na skutečnost, že vypsané konzultace u jednotlivých pedagogů 2. stupně dle tříd jsou určeny výhradně pro žáky, nejsou to konzultace pro rodiče.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.