Aktuální informace k onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, kolegové a žáci!

vzhledem k výskytu onemocnění COVID – 19 v České republice vydává aktuálně každý den Krajská hygienická stanice Zlínského kraje pro občany tato doporučení. Věnujte, prosím, pozornost všem těmto přílohám!

Dle výzvy ze dne 5.3. KHS Zlín školské zařízení doporučuje nepřijímat žáky a studenty přijíždějící z regionů s výskytem COVID -19 a po návratu být v režimu domácí výuky po maximální inkubační dobu, t. j. 14 dnů.

Dne 6.3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví toto mimořádné opatření! Čtěte pečlivě zde:

     Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
     Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – 6.3.2020

 

 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje – informace k 5.3.2020

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ