Postní doba ve škole

     Popeleční středou, která letos připadla na 26.2., celá církev vstoupila do postní doby. Také všechny třídy naší školy měly během dne možnost krátkého ztišení ve školní kapli. Připomněli jsme si význam a symbol popelce, který o. Dan a o. Jenda dětem udělovali.

     Během postní doby budeme mít na zřeteli téma “ Milosrdenství.“

              “ Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.“

     Postními týdny nás budou provázet skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Třídy 1. stupně si mohou dotvářet vlastní  „praktický postní program“, jak jednotlivé skutky milosrdenství uvádět do praxe ve svém životě. Žáci 2. stupně se spolu s o. salesiány budou nad tématem milosrdenství zamýšlet v postních zastaveních, a to každé úterý před začátkem vyučování na schodišti, stejně jako v adventu.

Přejeme vám všem pokojnou postní dobu.