Den otevřených dveří

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

     ve středu na naší škole proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a věříme, že se Vám u nás ve škole líbilo.

     Jsme rádi, že jsme mohli také při této příležitosti slavnostně otevřít nově vybudovanou počítačovou a jazykovou učebnu ve 2. patře školy. Za přítomnosti vedoucího odboru školství Magistrátu města Zlína Mgr. Milana Smoly, manažera projektu p. Jaromíra Schneidera, zástupců firmy KDZ Vizovice, o. Petra Bulvase za zřizovatele školy, také otce děkana Kamila Obra, školního kaplana otce Dana Žůrka i zástupců školské rady a řady pedagogů, jsme slavnostně přestřihli pásku, a mohli tak spatřit nadčasovou a moderní učebnu. Pan Ing. Oldřich Havránek z firmy KDZ nám pak v krátké prezentaci představil práci s interaktivní tabulí. Na závěr jsme mohli být svědky vysvěcení nové učebny a zároveň požehnání pro všechny z rukou našich duchovních.

     Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Všem vyučujícím i žákům přejeme radostné vzdělávání v nové, moderní učebně!