Laura Vicuňa

Ve středu 22. 1. oslavila naše škola spolupatronku školní kaple bl. Lauru Vicuňu. Již ráno jsme si připomněli, že světec není jen člověk hodný obdivu, ale někdo, kdo nám z nebe pomáhá a vyprošuje potřebné dary a milosti. Během dopoledne všechny třídy navštívily kapli, kde jim otcové salesiáni přiblížili život bl. Laury, udělili požehnání a vybídli děti, aby v soukromé a společné modlitbě svěřily přímluvě bl. Laury své prosby. Odpoledne se učitelé i některé děti sešli při slavení mše sv. Blahoslavená Lauro Vicuňo, oroduj za nás!