Listopad a prosinec v družině

Podzimní období nám přineslo hodně příležitostí k rozhovorům, vyprávění a společným modlitbám na téma: sv. Martin, sv. Anežka, sv. Kateřina, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie, advent. Žáci ze 4.oddělení si pro ostatní připravili soutěž „Káčocap.“ Soutěžilo se v tom, komu se káča, vyrobená z lega bude nejdéle točit. A byl to G. Dittrich, jehož káča byla nejlepší. Získal 1. místo,  na 2. místě pak byl Lukáš Kaláč a na 3. místě Radim Stodůlka.
V prosinci si zase nacvičili vánoční příběh se zvířátky a poutavě ho  zahráli dětem z ostatních  družin. Je vidět, že jsou nejstarší a rádi se rozdělí o své umění s ostatními.  Třeťáci se seznámili se školní knihovnou a začali si půjčovat dětské knížky. V rámci týdne: Podzim a pranostiky si připravili pásmo s tímto tématem a předvedli ho prvňáčkům. Také je naučili pár her. Prvňáci a přípravka mají velmi rádi pohybové hry, společné hry v kruhu a hodně využívali pobyt venku při hře na honěnou a fotbalu. Také tvořili vánoční přáníčka. Druháci jsou soutěživí, hraví i tvořiví. Střídali běhání venku s tvořením: vyrobili si martinského koně, vánoční svícny a přáníčka.  Všechny družinky vyráběly vánoční přáníčka pro nemocné a drobné dárečky na jarmark. Na jarmarku se pak s velkou chutí zapojili do prodávání a využili i tvořivé dílničky. Pár fotografií naleznete v naší školní fotogalerii.
Lenka Slezáčková