ADVENTNÍ JARMARK VE ŠKOLCE

Zveme vás do naší mateřské školy na adventní vyrábění a zdobení perníčků při Adventním jarmarku. Z provozních důvodů začneme až po 16. hodině, po našem krátkém vystoupení v jídelně školy.