Dramatický kroužek

První setkání dramatického kroužku bude v pondělí 4. 11. 2019
ve 14 hodin ve třídě 4. B. Na všechny se těší Hana Poislová.