Návštěva z misií

Dne 18. 10. zavítala na naši školu vzácná návštěva. Z Brna přijely tři členky Misijní rodiny Donum Dei a svým milým vyprávěním, poutavými prezentacemi i skvělou hudební produkcí obohatily páteční vyučování na 1. i 2. stupni. Tyto tři sestry přicestovaly do brněnské komunity až z Filipín, Konga a ostrova Futuna. Přiblížily nám své, pro nás tak vzdálené země, představily například systém vzdělávání nebo nelehký život chudých dětí. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, ale nezůstalo jen u povídání. Většina žáků se aktivně zapojila do programu, společně jsme si zazpívali, dokonce i francouzsky, a někteří žáci 2. stupně, jmenovitě František Mück, Janek Dubčák, Honza Uhlík a Amy Hodgson, se pohotově zapojili do tlumočení z angličtiny a šlo jim to velmi dobře. Čas strávený se sestrami byl příjemný a velmi obohacující. Žáci se přesvědčili, že komunikovat v cizím jazyce je radost a že angličtinou se skutečně domluvíme po celém světě.

Miloslava Vaňharová