Poslední týden ve škole

Vážení rodiče a milí žáci!

Před námi je poslední školní týden a vytoužené prázdniny!

V posledním týdnu budou probíhat tradiční akce školy – atletické olympiády, divadelní představení žáků dramatického kroužku, návštěva divadel i dopravního hřiště, a v neposlední řadě vyhodnocení žákovských aktivit ze 2. pololetí. Mezitím budou žáci se svými třídními učiteli uklízet třídy, rozdávat výkresy, čistit lavice atd.

V tomto týdnu již nebude probíhat výuka podle rozvrhu, ve třídách budou probíhat třídnické hodiny. Žáci 1. stupně budou mít ukončené vyučování v 11.40, žáci 2. stupně do 12.35.

Celý školní rok vyvrcholí v pátek 28.6. předáváním vysvědčení od 8 hodin ve škole a slavnostní mší sv. v 10 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou jste všichni srdečně zváni!

V tento den již nebude v provozu školní jídelna ani školní družina/klub.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné a požehnané prázdninové dny!