Projekt Příběhy našich sousedů

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který nabízí žákům a učitelům setkání s pamětníkem důležité historické události 20. století žijícím v blízkosti naší školy. Projektu se účastní dobrovolníci nad rámec vyučování, kteří s pamětníkem pořídí také audio či videonahrávku celého rozhovoru. Učitelé pomáhají žákům se seznámením s dokumenty týkajícími se pamětníka tak, aby si děti zvládly historickou událost zařadit. Na konci žáci celé téma zpracují do krátkého textu či reportáže. Projekt nenásilnou formou vzbuzuje v dětech zájem o naší novodobou historii a zároveň je vede k občanské zodpovědnosti. Žáci jsou motivováni soutěží jednotlivých týmů zakončenou slavnostní prezentací, která se bude konat 19. června v Hotelu Baltaci ve Zlíně.

Projekt je určen převážně pro žáky 9. a 8. třídy, ale kromě jedné deváťačky jsem dobrovolné zájemce našel v 7. třídě (dva) a v 6. třídě (dva). Rozhovor jsme nahrávali v Krajské knihovně. Stříhat ho budeme na Střední filmové škole a potom připravovat závěrečnou prezentaci.

 www.pribehynasichsousedu.cz