PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA v naší škole pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, pokud uvažujete o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy v naší škole, sdělujeme následující informace:

Předpokládáme, že přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 v naší škole otevřena (min. počet žáků ve třídě 10, max. 15).

Poslední a nejnovější úpravou ŠZ v lednu 2019 došlo k podstatné změně: DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY  MOHOU BÝT PŘIJATY TÉŽ DĚTI BEZ ODKLADU PŠD. PŘEDNOSTNĚ VŠAK BUDOU PŘIJATY DĚTI S ODKLADEM PŠD.

Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme pouze osobně na ředitelství školy. Nutná návštěva zákonného zástupce s dítětem (vždy po předběžné domluvě – email školy: czs@czszlin.cz; mob. 736 763 467)

Přípravná třída – přihláška