Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

do konce února 2019 vybíráme platby za kroužky a družinu na druhé pololetí. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při bezhotovostní platbě za školní družinu a kroužky využívejte účet u ČSOB č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno, ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.). Pokud Vaše dítě navštěvuje více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Jestli-že chcete dítě pro druhé pololetí školního roku 2018/2019 nově do kroužku přihlásit či naopak odhlásit, sdělte tuto skutečnost, prosím, vedoucímu kroužku.

Kroužky lze také zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Ceník kroužků CZŠ a MŠ II. pololetí  18-19

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Platby za družinu za 2. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina 5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední družina 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná družina 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč