Vyhodnocení žákovských aktivit

Ve středu 30. ledna 2019 jsme společně ve školní jídelně ocenili ty žáky, kteří mají výborný prospěch, reprezentovali naši školu v podzimních  a zimních vědomostních soutěžích, morálně a lidsky chvályhodně přistupovali ke svým spolužákům, pomáhali při kulturních aktivitách typu adventního jarmarku a školního reprezentačního plesu  a také se podíleli na přebírání víček od PET lahví, s cílem pomoci při charitativní akci. Na závěr jsme „nahlédli“ do příjemné atmosféry právě ukončeného lyžařského výcivkového kurzu díky fotografiím od pana učitele Škarky.

Těší nás, že můžeme vyzdvihnout dobré výsledky našich žáků a do druhého pololetí přejeme všem úspěchy ve studiu, dobré kamarádské vztahy a deváťákům zdar při přijímačkách na střední školy!