Vrcholící Advent

Během celé adventní doby se naši žáci setkávali ráno při tradičních adventních zastaveních. Na I. stupni probíhaly každý den a pro děti je připravovali pedagogové z I. stupně v úvodu s písní Otevřete brány hradeb kamenných. Na II. stupni došlo k určité proměně místa i obsahu těchto zastavení. Vždy v úterý a pátek se žáci ráno shromáždili ve školní jídelně při známé melodii Ejhle, Hospodin přijde. Průvodní slovo měli otcové salesiáni Radek a Dan, s nimiž spolupracoval také pan asistent  D. Knapik.