Listopadová družina

Listopad byl ve školní družince bohatý. Začali jsme tématem: Já a moje víra a připomněli jsme si významné světce, vyprávěli jsme si a výtvarně ztvárnili sv. Martina s koníkem. Vytvořili jsme si novou hru „A – Z kvíz,“ při které si děti vyzkouší, co už ví, napříč všeobecnými znalostmi. Velká pochvala patří třeťákům za úspěch tanečního vystoupení na školní akademii. Už se moc těšíme na adventní jarmark, a tak malujeme, vystřihujeme a tvoříme přáníčka a andílky jako vánoční ozdobu.