Přednáška „Prevence kriminality“

Přednáška kpt. Bc. E. Řádkové  o prevenci kriminálních jevů (mj. též kyberkriminalitě, apod)  proběhla pro rodičovskou veřejnost a pedagogy v naší škole ve středu 28. listopadu 2018. Její obsah odpovídal době, v jaké žijeme. Všichni účastníci přednášky nám jistě dají za pravdu, že toto téma je velmi široké a je skutečně třeba o něm hovořit.

Naše křesťanská komunita staví své životní ideály na hodnotách, které se opírají o biblické Desatero. Dnes jsme však často konfrontování se skutečnostmi, které našemu křesťanskému pohledu na život odporují.  Je nezbytné, abychom byli připraveni na možná rizika a nebezpečí, která rafinovaně a skrytě útočí na naše děti a potažmo i na každého z nás.

Paní Řádková k této problematice ještě před přednáškou sdělila následující: „v poslední době dochází k nárůstu kriminality u dětí a mládeže, ať už jimi páchané nebo na nich. Každá věková kategorie je specifická a musíme k ní přistupovat individuálně. S primární prevencí začínáme u dětí již v předškolním věku. Na besedě probereme průřez problematikou osobního bezpečí, šikany, stále se zvyšující kyberkriminality, trestní odpovědnosti mladistvých, ale také problematiku alkoholu a drog. Ukážeme si, jak s dětmi o problémech efektivně mluvit a připravit je na možnost, že se s něčím podobným mohou setkat a jak se v daných situacích zachovat.“