Podzimní třídní pohovory a sběr papíru

V  úterý 20. listopadu proběhly ve třídách třídní pohovory.  Děkujeme zákonným zástupcům za účast.

V tento den byl jako již tradičně také sběr starého papíru. Díky Vám všem, že se kontejner opět naplnil až po okraj. Výtěžek ze sběru směřuje na účet Spolku rodičů. Spolek rodičů pravidelně podporuje školu svými finančními dary.

Děkujeme za spolupráci.