25. výročí založení školy

Oslava 25. výročí založení Církevní základní školy ve Zlíně v pondělí 12. listopadu 2018 se vydařila! 

Pro zájemce, kteří by měli zájem o kvalitní fotografie z akademie, je k dispozici ke stažení  výběr, z více jak 100 fotografií:

https://www.zonerama.com/Link/Album/4833412

Za čtvrtstoletí  církevního školství v našem městě jsme všichni společně Bohu poděkovali při mši svaté, kterou pro nás a za nás sloužil světící biskup otec  Antonín Basler spolu s desítkou otců kněží v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.

 

Od 16 hodin proběhla v Městském divadle ve Zlíně veřejná školní akademie  žáků naší školy. Divadlo bylo zaplněné do posledního místečka. Děkujeme velmi všem vzácným hostům, že i oni s námi slavili: otec biskup Antonín Basler, pan hejtman Jiří Čunek a pan radní Miroslav Kašný. Spolu s nimi i Vy všichni – také vzácní hosté – rodiče, prarodiče, bývalí kolegové, absolventi školy a přátelé naší školy. Žáci podali výborné výkony. Poděkování patří ovšem i celému pedagogickému sboru, který velmi zodpovědně přistoupil k organizaci celé akademie a díky tomu celé vystoupení proběhlo hladce a podle plánu. Po ukončení akademie na nás všechny čekalo občerstvení ve formě rautu v klášterní budově Regina.  Za přípravu občerstvení velmi děkujeme celému  našemu týmu v kuchyni, především však paní vedoucí ŠJ!

U příležitosti tohoto výročí vyšel almanach, který na všechny příchozí čekal ve vestibulu Městského divadla při akademii. Pokud by měl někdo o almanach zájem, je ještě k dispozici na sekretariátu školy.

 

Program dne v pondělí 12. 11. 2018:

V pondělí 12. 11. nebude probíhat výuka podle rozvrhu! Ranní družina bude pro žáky I. stupně v provozu.

9:45 sraz žáků se třídními učiteli před kostelem PMPK na JS

10:00 děkovná mše svatá ke 25. výročí s otcem biskupem Antonínem

11:15-12:00  oběd po třídách ve školní jídelně

11:30-12:45 přesun po třídách do Městského divadla ve Zlíně

13:00 generální zkouška na akademii v MDZ

15:00 svačina pro žáky ve vestibulu divadla (hradí škola)

od 15:30 divadlo přístupné pro návštěvníky

16:00-18:00 veřejná školní akademie v MDZ

od 18:00 občerstvení v klášterní budově Regina

 

 

Těšíme se na Vás!