Říjen ve školní družině

     Nulťáčci s prvňáčkama si postupně zvykají na školu. Jsou hraví i tvořiví. Pestrost podzimních listů nám poskytla výborné možnosti kreativního vyžití při landartových dekoracích, obtiskování pomocí temper i lepení různých koláží. Třeťáci pilně nacvičovali, aby mohli předvést na školní akademii, co v nich je.

     Ve všech družinkách opět vítězil rekreační pobyt venku na zahradě u školy. Také jsme si připomněli měsíc P. Marie společnou modlitbou s obrázky, shlédli jsme příběh o sv. Františkovi, povídali jsme si na téma Misijní neděle a jak můžeme pomáhat ostatním lidem. Nezapomněli jsme ani na 100leté výročí naší republiky a tématicky jsme si vyzdobili společnou třídu.