Září ve školní družině

     Září – to je nový školní rok, nové dětské tváře, nová šance se posunout, nové možnosti jak využít volný čas… Už několik let (téměř 25) se řídíme heslem Dona Bosca: „Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy.“ Chceme v tom pokračovat i nadále, a tak jsme se v každém oddělení s chutí pustili do společných družinkových programů. Věříme, že toto nadšení nám vydrží až do konce školního roku.

     Tento měsíc nám velmi přálo počasí. Mohli jsme každý den chodit na školní zahradu i na hřiště v okolí školy. Den před sv. Václavem si žáci ze ŠD4 připravili program pro prvňáčky. Sešli se na zahradě, kde se nejdříve dozvěděli něco o životě sv. Václava. Potom přešli na pohybové úkoly. Zkusili si bojovat s měkkým mečem a házet šiškama na terč. V závěrečné honěné se jim podařilo pochytat nepřátele. Za svou statečnost byli odměněni.