Květen ve školní družině

     Měsíc květen byl velmi bohatý na veškerou činnost ve školních družinkách. V rámci cestovatelů do Asie si děti z 2. oddělení vyzkoušely dva ze zvyků Číny a Indie. Zkoušeli jíst rýži čínskými hůlkami, pili  a hodnotili vůni, barvu a chuť čaje. Nakonec jim jeden i vykvetl. Vyráběli jsme květiny ke Dni matek, papírové košile, berušky, kočky z pet lahví a včeličky z víček.  Prvňáci si upevňovali své znalosti z matematiky, zdobili si písmenka a poznávali, že by mohli být pilní jako včeličky. Třeťáci si nejvíc užívali hřišť a školní zahrady, zkusili si hru na pevnost Boyard. Čtvrťáci poznávali českou republiku (práce s mapou – hledání měst, pohoří, řek) formou bodovací soutěže a rébusů.

     Zúčastnili jsme se také doprovodného programu ZFF.  Zastavili jsme se v Čt 1, v centru bezpečnosti, prošli jsme tajemnou laboratoří, vyzkoušeli si pobyt ve virtuální realitě, dozvěděli jsme se něco o zdravé výživě, shlédli jsme taneční vystoupení a prožili jsme odpoledne s Českým rozhlasem – rádio Junior a poznali jsme tajemství Ušounovy pohádky.

     Ke Dni dětí jsme uspořádali Olympiádu, kde se získávalo 5 olympijských kruhů – náramků. Skákalo se v pytlích, běhalo se s papírovou čepicí na hlavě, chodilo se na chůdách, střílelo se z luku , šplhalo se pro fáborky. Jednoznačně jsme si to super užívali. Posuďte sami – vše je zachyceno ve fotogalerii. Olympijské zápolení jsme ukončili sladkým občerstvením. Děkujeme všem, kdo se na tomto dni podíleli.