Pololetí v naší škole

Milí žáci.

Letošní školní rok 2017/18 se přehoupl do své druhé půle. Ve středu 31. ledna 2018 byly rozdány výpisy z vysvědčení. Máme radost z Vás, kdo jste domů donesli pěkné známky a povzbuzujeme ty,  kdo ví, že je třeba přidat a známky v průběhu druhého pololetí vylepšit!

.

A druhé pololetí začalo už dnes, tj. ve čtvrtek 1. února. Ráno v 8:00 jsme se všichni setkali ve školní jídelně při oceňování  žákovských aktivit uplynulého druhého čtvrtletí. Těší nás, že bylo co oceňovat!

Samozřejmě, že nejhodnotnějším úspěchem  je trojnásobné krajské prvenství a jedno třetí místo našich žáků ve SCIO testování ( Jan Genzer, Lucie Straková a Lukáš Jakubíček). Ale bez povšimnutí nemůže zůstat ani ta nejmenší pochvala – a to třeba může být právě pochvala pro prvňáčky, že jsou už „čtenáři“ a čestnými držiteli slabikářů. A tak každý na svém místě se snažme, abychom se líbili Bohu i lidem a s tím půjdou ruku v ruce i dobré studijní výsledky a dobré a kamarádské vztahy ve třídách.

.

Poté nás v 10:00 všechny přivítal na děkovné pololetní mši svaté u sv. Filipa a Jakuba dole ve městě Otec Ivan Fišar. Připomenul nám všem, jak se máme v kostele chovat a s jakou úctou se klanět pravému Bohu. Jeho homilie věřím, že „zasévala do té pravé půdy srdcí našich žáků“. Na závěr od Otce Ivana přišla pochvala pro všechny za pokojnou atmosféru při mši svaté. Poděkování patří také naší školní schole za milý hudební doprovod.

.

A na závěr přání všem:  požehnané pololetky 2. 2. 2018 a s novou chutí do druhého pololetí školního roku 2017/18!