Program ve škole v pátek 22. prosince 2017

Poslední školní den v tomto kalendářním roce – pátek 22. prosince 2017 jsme prožili jako již tradičně v atmosféře téměř vánoční. Ráno proběhly ve třídách krátké třídní besídky a poté jsme zakončili tento kalendářní rok ve škole předvánoční školní mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Díky i rodinným příslušníkům za účast na této naší školní mši svaté a schole za požehnaný hudební doprovod.