Děti ze družiny v žonglérské dílně

Ve čtvrtek 2. 11. prožily děti ze školní družiny neopakovatelný zážitek. V tělocvičně byl pro ně připraven žonglérský program. Po příchodu do tělocvičny se nadšeně usadily a poté je přivítali dva žongléři. Ukázali jim veškeré své žonglérské umění. Po této ukázce následoval hlavní program: dílna.

Děti si mohly samy nebo s pomocí dospělého vyzkoušet vše, co jim bylo nabídnuto –  míčky, kuželky, kruhy, diabola, talíře, flowersticky, balanční desky, šlapadla, slack-line, k dispozici byly také dvě jednokolky. Často děti chodily ve dvojicích a dávaly si oporu nejen fyzickou, ale také morální. Povzbuzovaly se a společně prožívaly nové zážitky. Na závěr děti vytvořily kruh, a kdo měl zájem, mohl předvést, co se naučil.