Setkání s rodiči žáků IX. A

V rámci příprav na budoucí směřování žáků IX. ročníku se v úterý 7. 11. 2017 uskutečnilo ve škole v kmenové učebně IX. A setkání vedení školy s rodiči našich budoucích absolventů.

.

Na programu byl informační servis k přijímacímu řízení na SŠ, připravený výchovnou poradkyní. Rodiče byli  seznámeni  s nabídkou SŠ a s přípravou žáků na přijímací řízení ze strany školy.

.

Jsme potěšeni, že ze strany rodičů byl o schůzku zájem. Věříme, že žáci IX. ročníku teď opravdu pořádně zaberou a jejich příprava na přijímačky bude příkladná. Jak se říká: připraveným štěstí přeje!