Říjen ve školní družině

V měsíci říjnu jsme ve družinách využívali pěkného počasí k častým vycházkám, hrám na okolních hřištích nebo na školní zahradě.  Obdivovali jsme krásně zabarvené podzimní stromy v okolí školy a děti se těšily ze spousty spadaného listí, ve kterém si mohly zahrát nejrůznější hry a postavit krásné stavby. Děti to moc bavilo.

 

Sbírali jsme kaštany, šípky, šišky nebo listy, abychom si při deštivém počasí vyrobili různé výrobky. Těmi jsme poté vyzdobili si třídy a chodby školy.  Vyzkoušeli jsme si např. různé výtvarné techniky s podzimními listy. 

Zabývali jsme se též životem zvířat, která jsou spojena se jménem světce svatého Františka z Assisi. Jeho svátek jsme slavili začátkem října a s dětmi jsme si vyprávěli o jeho životě. Čtvrťáci a prvňáci měli možnost shlédnout dva kreslené příběhy ze života tohoto Božího muže.

Připomněli jsme si také měsíc Panny Marie, ať už modlitbou desátku růžence u nedaleké kapličky na Pasekách nebo výrobou růženců z korálků a modelovací hmoty.