Září ve školní družině

Měsíc září nám přinesl radost a chuť do všech činností, takže jsme jich vystřídali velmi mnoho i díky rozmarům počasí. Družinky byly stále plné hravých dětí, a tak jsme mohli číst, relaxovat, malovat, tvořit, cvičit v tělocvičně, běhat na školních zahradách, stavět z písku. Také vycházky a všechny hřiště z blízkého okolí už začínáme pomalu poznávat.

.

Neopomenuli jsme ani dva krásné svátky, a to sv. Ludmilu a sv. Václava.