Třídní schůzky, sběr papíru a schůze Spolku rodičů

V úterý 13. 9. 2016 proběhly ve škole třídní schůzky. V rámci akce se uskutečniula též schůze Spolku rodičů a proběhly volby nového výboru.

Děkujeme Spolku rodičů za obětavou práci pro školu a také všem rodičům za účast.

Byl uspořádán také sběr starého papíru. Zisk z naplněného kontejneru bude předán SRPŠ.