PROJEKT KRABICE OD BOT

KRABICE OD BOT ( R.Šimáková,3.A )

     Krabice od bot je projekt, který je hlavně pro děti z azylového domu. I děti z azylového domu mají svoje přání, ale rodiče nemají třeba peníze na dárky, které si přejí. Proto se tato akce pořádá. Lidi si zapíšou , jakému dítěti chtějí dát dárek. Ten do určitého času musí odevzdat nebo si pro něj přijedou lidi z azylového domu. Tak i tyto děti mohou slavit šťastné Vánoce. Pomozte dětem, které se mají hůř než my! 

Do tohoto projektu se aktivně zapojila třída 3.A spolu s panem učitelem Alešem Kincem. Děkovný dopis zaslaný celé třídě si můžete přečíst na následujím odkazu

poděkování Krabice od bot 2018

Adventní jarmark

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

přijměte naše upřímné pozvání na tradiční adventní jarmark, který pro Vás připravujeme na úterý 11. 12. 2018. Od 14:30 pro Vás budou mít naši žáci připraveny k prodeji své zdařilé vánoční dekorace, které děti vyrobily v rámci PČ, VV a také ve družině a ve školním klubu.

Během jarmarku budou v prodeji pro rodiče už také i vstupenky na Reprezentační ples naší školy, který se uskuteční v sobotu 26. 1. 2019.

Od 15:30 připravujeme ve spolupráci se ZUŠ krátký kulturní program žáků a po něm se těšíme na zpívání kolem adventního věnečku společně s rodiči, žáky a pedagogy.  To vše ve školní jídelně.

Jako každý rok, tak i letos Vás zveme do naší školní kavárničky. Předem děkujeme všem ochotným maminkám a babičkám za napečení dobrot, které obohatí náš kavárničkový sortiment.

 

Výtěžek z jarmarku  opět –  jako i jiné roky  – poputuje na misii sestřiček františkánek do Paraguaye.

Věříme, že společně prožijeme v naší škole 11. 12. příjemné adventní odpoledne. Těšíme se na Vás všechny!

 

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče a strávníci,

v posledním týdnu před Vánocemi od 17. 12. do 28. 12. 2018 bude školní jídelna připravovat pouze jeden druh oběda. Omezený výběr oběda bude z provozních důvodů. Současně  v pátek 21.12. nebudou již pro žáky svačinky.

Děkuji za pochopení.

Za všechny pracovníky ve školní jídelně Vám všem přeji příjemné vánoční svátky.

Vedoucí školní jídelny Jana Bakalová

Ředitelské volno pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci.

Po ukončení vánočních prázdnin  bude ve dnech 3. a 4. ledna 2019 z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky.

V tyto dny bude uzavřena také školní jídelna, školní družina a školní klub.

Pro malý zájem rodičů bude ve čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2019  mimo provoz též mateřská školka.

V novém roce zahájíme vyučování v CZŠ a provoz v CMŠ v pondělí 7. ledna 2019.

Třídní schůzky 8. ledna 2019

Vážení rodiče.

V úterý 8. ledna 2019 proběhnou v naší škole třídní schůzky.  V tento den bude též sběr papíru. Schůzky zahájíme společně v 16:00 ve školní jidelně. Během třídních schůzek proběhnou volby do školské rady dvou zástupců za rodiče. Do konce prosince 2018 přijímáme prostřednictvím třídních učitelů nebo na sekretariátu školy všechny nominace, které nám postupně předáváte. Děkujeme za spolupráci.

Projekt pana Kučery vyhrál!!!

Vážení rodiče,

pan Kučera, jeden z našich tatínků,  se podílí na velmi podnětném projektu k rekonstrukci trolejbusové zastávky Česká.

Projekt  s názvem „Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích“ v hlasování uspěl a s celkovým počtem 820 bodů  soutěž vyhrál.

Díky všem, kdo se zapojili do elektronického hlasování. Panu Kučerovi blahopřejeme a těšíme se na budoucí pozitivní proměnu trolejbusové zastávky Česká!

Listopadová družina

     Začali jsme tématem: Já a moje víra a připomněli jsme si významné světce, vyprávěli jsme si a výtvarně ztvárnili sv. Martina s koníkem. Vytvořili jsme si novou hru „A – Z kvíz,“ při které si děti vyzkouší, co už ví, napříč všeobecnými znalostmi. Velká pochvala patří třeťákům za úspěch tanečního vystoupení na školní akademii. Už se moc těšíme na adventní jarmark, a tak malujeme, vystřihujeme a tvoříme přáníčka a andílky jako vánoční ozdobu.

Soutěž Bible a my

     Už tradičně se žáci naší školy od 5. do 9. třídy zapojili do soutěže Bible a my. Po absolvování školního kola postoupili do okresního kola tři nejlepší žáci z každé kategorie: Anežka Růžičková, Julie Jankůjová, Jiří Flieger, Jan Genzer, Beáta Dittrichová, Martin Paška, Kateřina Sýkorová, Eliška Zmeškalová a Jolana Palíšková.

      Okresní kolo proběhlo na naší škole v pátek 30. listopadu. Sešli se na něm soutěžící z pěti škol, celkem jich bylo 35. Po písemném testu a ústním finále jich šest postoupilo do ústředního kola, které se bude konat v březnu na Biskupském gymnáziu v Brně.

Naši školu budou reprezentovat Jan Genzer, který získal 1. místo ve II. kategorii, Jolana Palíšková, která se umístila jako 2. ve III. kategorii. Cenu získal i Jiří Flieger za 3. místo v I. kategorii, z tohoto místa může postoupit jako náhradník. Jsme moc rádi, že se každý rok v řadách našich žáků najdou úspěšní soutěžící a budeme jim držet palce v ústředním kole!

Přednáška „Prevence kriminality“

Přednáška kpt. Bc. E. Řádkové  o prevenci kriminálních jevů (mj. též kyberkriminalitě, apod)  proběhla pro rodičovskou veřejnost a pedagogy v naší škole ve středu 28. listopadu 2018. Její obsah odpovídal době, v jaké žijeme. Všichni účastníci přednášky nám jistě dají za pravdu, že toto téma je velmi široké a je skutečně třeba o něm hovořit.

Pokračování textu Přednáška „Prevence kriminality“