Pohovory s rodiči – 23. 11. 2021

Vážení rodiče,

v úterý 23.11.2021 v odpoledních hodinách se budou pohovory s vyučujícími. Pohovory budou vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci uskutečněny online formou ( MS Teams ).

Na pohovory je třeba se předem zaregistrovat přes EduPage na konkrétní čas k danému vyučujícímu a ten vám poté zašle pozvání na online schůzku ( přes účet vašeho dítěte, které vyučuje ).

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Volby do školské rady

Volby do školské rady

V lednu 2022 proběhnou volby do školské rady. Obracím se tedy na vás, zákonné zástupce našich žáků, abyste navrhli ze svých řad zástupce do školské rady za rodiče. Do 17. prosince, prosím, zasílejte tyto jmenovité návrhy ( jméno kandidáta, zaměstnání a věk ) na email volby-sr@czszlin.cz. Z těchto návrhů budou vybráni čtyři kandidáti pro volbu dvou zástupců do školské rady.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Michaela Černošková, ředitelka školy

Šesťáci navštívili knihovnu

     Ve čtvrtek 21. října se žáci 6.B zúčastnili společné návštěvy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a přednášky Staré řecké báje a pověsti. Seznámili jsme se s hlavními postavami řecké mytologie, jejími příběhy, symboly a hlavně s jejich kulturními vlivy do dnešní doby – každý vzdělaný člověk by měl znát úsloví jako Achillova pata, Augiášův chlév, Pandořina skříňka, jablko sváru, sisifovská práce nebo Ikarův pád. Nutno dodat, že žáci byli již připraveni a na dotazy přednášející odpovídali velmi zkušeně. Nakonec jsme se vraceli krásným podzimním dnem zpět do školy.
 

7.A navštívila Experimentárium Otrokovice

Dne 12. 10. 2021 žáci 7.A navštívili Experimentárium v Otrokovicích.

Exkurze byla rozdělena na 3 části.

V první části žáci zavítali do matematické expozice a plnili zde hravou formou různé matematické úkoly.

Ve druhé části navštívili expozice přírodovědy, hydromechaniky, moderní technologie, seznámili se s jednoduchými i složitými stroji, navštívili obráběcí dílnu a také si vyzkoušeli práci s elektronovým mikroskopem.

Exkurzi završili návštěvou 3D kina.

 

Třídnický den 7.A

     Páteční 22.10. dopoledne strávila třída 7.A v prostorách Salesiánského klubu mládeže ve Zlíně. Společně jsme den zahájili ranní modlitbou a příběhem. Následovali dva bloky plné her. Příjemným překvapením byl výborný štrůdl, který nám upekl otec Antonín. Celé dopoledne jsme zakončili společnou písní a modlitbou v kostele. Žáci měli možnost prožít chvíle plné smíchu, ale i velkého fyzického vyčerpání. Zároveň si mohli si vyzkoušet, že jeden bez druhého zadané úkoly dokáží jen stěží splnit. Všichni šli do náročných aktivit naplno. Za to jim všem patří velký dík!

Exkurze v Experimentáriu

     V úterý 26. října se vydali čtvrťáci z církevní základní školy na exkurzi do Otrokovic. Navštívili Experimentárium při Střední průmyslové škole. Čekaly je zde dvě hodiny plné různých pokusů, her a objevování, vyzkoušeli si experimenty s laserovými paprsky, chůzi s brýlemi simulujícími opilost, vytváření fraktálů na počítači, fungování kladky i mikroskopů a další činnosti, kdy zapojovali svou hlavu i celé tělo. Toto dopoledne přineslo dětem hodně zážitků a zkušeností, které by ve školních lavicích mohly získat jen teoreticky. V Experimentáriu se dětem líbilo a rády by se tam zase někdy vypravily.

1.sv. přijímání

     V neděli 24. října se při mši svaté v 9.30 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů dočkalo svého 1. svatého přijímání 32 dětí. 17 jich bylo ze 4. A z naší církevní základní školy. Na tuto slavnostní chvíli musely čekat opravdu dlouho, jejich příprava byla narušena v době lockdownu, ale díky velkému a obětavému nasazení paní učitelky Hanky Poislové a otce Dana Žůrka nakonec všechno dospělo ke zdárnému konci a mohli jsme se radovat z krásné slavnosti doprovázené slunečným počasím a hlavně Božím požehnáním. Přejeme dětem, aby vytrvaly na cestě se svým Spasitelem a Přítelem po celý život.

Říjen ve školní družině

     Měsíc říjen jsme strávili hlavně venku díky krásnému, slunečnému počasí.  Vytvářeli jsme podzimní obrázky z listí, z kaštanů, ze šišek a růžence z jeřabin. Povídali jsme si o křesťanství, přírodě, vyhledávali jsme zvířata a rostliny v biblických příbězích. Učili jsme se poznávat stromy v okolí školy a přiřazovali jsme jim listy. Naše vědomosti jsme zhodnotili v závěrečném kvízu.

     Křesťansko-přírodovědný ostrov jsme si velmi užili a další klíč k pokladu si všechny děti zaslouží. Naše práce postupně vystavujeme na nástěnkách ve škole. Také jsme se věnovali tématu misií. Vyráběli jsme podzimní dekorace pro misijní jarmark při farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Naši fotodokumentaci je možné si prohlédnout ve fotogalerii školy.