Listopad ve školní družině

     Tento měsíc jsme ve družinkách dopluli na Pohádkový ostrov. Měli jsme se pohádkově. Věnovali jsme se čtení pohádek, jejich výtvarnému zpracování, pohádkovému hádání nebo předvádění pantomimou. Starší děti ze 3. a 4. třídy si nacvičili pro mladší kamarády divadelní představení. Třeťáci předvedli pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Čtvrťáci zase O třech prasátkách. Zároveň jsme se ve volném čase naučili poznávat některé dopravní značky a připomněli jsme si pravidla pro bezpečné přecházení a chování na ulici.

Třídnický den 8.A

     V pátek 5. listopadu se osmáci nesešli před školou, ale u kostela P. Marie Pomocnice křesťanů. Čekal je totiž úplně jiný den. Třídnický. Že nevíte, co si pod tím představit?

     V krátké úvodní modlitbě jsme Pánu Bohu poděkovali za dar nového dne a poprosili, abychom jej prožili naplno a ve zdraví. K okysličení mozků posloužila běhací hra venku. Po ní se žáci zamýšleli nad otázkou „Co je pro mě CZŠ?“. O pěti okruzích (lokalita – interiér budovy – lidé – víra – jídlo)  nejdříve diskutovali odděleně kluci a holky. Další půlhodinu si tyto dvě skupinky vzájemně představily své postřehy a vytvořili společnou myšlenkovou mapu CZŠ Zlín za jejich třídu. Přiznám se, že jsem žasnul nad schopností kultivovaně probírat i body, na které se pohled žáků výrazně lišil. Pokračování textu Třídnický den 8.A

Osmáci navštívili Senát ČR

     Dne 3. 11. 2021 jsme se ještě za tmy vydali na dlouhou cestu do Prahy. Při přestupu v Olomouci nebylo vidět skoro ani na krok, jaká byla mlha, a tak jsme se obávali, zda vůbec něco z krás Prahy uvidíme. Naše obavy se rozplynuly ihned po vystoupení z vlaku na hlavním nádraží v Praze, kde nás přivítala jasná obloha a svítící slunce. Prahu jsme si chtěli pořádně vychutnat, a tak jsme se rozhodli cestu od vlaku do Valdštejnského paláce absolvovat pěšky tam i zpět. Na cestě tam jsme měli několik zastavení u nejdůležitějších památek a míst, jako je například Václavské náměstí, Karlův most, Staroměstská radnice a další, které jsme po skupinách představili svým spolužákům. Tuto mini prezentaci památek jsme si chystali cestou do Prahy ve vlaku. Pokračování textu Osmáci navštívili Senát ČR

Soutěž Bible a my

I když to zpočátku vypadalo, že se letos soutěž neuskuteční, nakonec proběhne alespoň elektronicky. Na stránkách nedelevrodine.cz je už nyní připravený soutěžní kvíz na advent, tentokrát s tématem Mojžíš. První kolo bude spuštěno na první adventní neděli a potrvá až do Štědrého dne.

Další kola budou po Vánocích a v postní době – více informací najdete na webu bibleamy.cz.

Budeme rádi, když se na naší škole najdou žáci, kteří se do soutěže zapojí.

 

Marie Horáková

Vánoční sbírka – Němá tvář

Vážení rodiče a milí žáci!

Neziskový projekt Němá tvář, který organizují studenti pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, vyhlašuje velkou vánoční soutěž pro základní školy. V rámci této soutěže se uskuteční sbírka potřeb pro opuštěné psy a kočky umístěných v Útulku pro zvířata v nouzi Zlín na Vršavě.

Naše škola se do tohoto projektu zapojí. Seznam potřeb pro němé tváře přikládáme v odkazu. Všechny potřeby, prosím, přinášejte do školy a předávejte na sekretariát školy. Soutěž bude probíhat od 1. – 15. 12. 2021.  Po tomto termínu si všechny sesbírané předměty organizátoři odvezou. Pro školu, která  vybere co nejvíce předmětů, mají organizátoři připravenou atraktivní odměnu.

Věřím však, že v duchu právě začínající adventní doby dokážeme myslet na ostatní i bez nároku na odměnu!

Velká vánoční sbírka

Letáček Němá tvář

Deváťáci v Experimentáriu

Dne 11.11.2021 navštívila polovina třídy 9.A chemické laboratoře na SPŠ v Otrokovicích, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet jednoduché pokusy. Zbytek třídy si prohlédl Experimentárium. Žáci pozorovali, jak probíhá destilace, chování dusíku, hoření hořčíku, shlédli plamenové zkoušky alkalických kovů, vyráběli sliz a také si ,,zakouzlili“ v pokusu Nehořlavý kapesník.

SAVIO v 5.A

     Ve čtvrtek 18.10.2021 jsme se celá třída vydali ke kostelu na JS. Důvod byl ten, že žáci měli zážitkový preventivní program pořádaný organizací SAVIO zaměřený na vztahy ve třídě. Při programu se naučili jeden druhého lépe vnímat, v hadovi spolupracovat a podpořit se,  uvědomili si, že jsou jeden tým a při přenesení na planetu „audio“ se naučili vzájemnou spolupráci a jinou komunikaci než slovo. Celý program byl velmi přínosný a všem se líbil.

Páťáci v knihovně

Cestujete rádi?

Pokud ano, tak jste navštívili i vzdálené země, stejně  jako my na besedě „ tajemství červené krabičky“.

Nejprve nám paní knihovnice vysvětlila, jak se zorientujeme v knihovně, jak můžeme vyhledávat knihy a co vše můžeme v knihovně najít a zažít.

Pak jsme se s panem spisovatelem a malířem Petrem Sísem dostali do jeho dětství pomocí knihy Tibet, ve které popisuje nález červené krabičky od jeho otce, který se v padesátých letech dostal do Tibetu a byl nucen tam nějaký čas zůstat. Natočil film a my shlédli i ukázku, která byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí a odlišností o kultuře této části země a to, kdo je to Dalajláma a kde žije.

Cestopisy jsou opravdu skvělé knihy, díky nimž se můžete dostat kamkoliv si budete přát.

Čtvrťáci na dopravním hřišti

     V pátek 12. 11. absolvovali žáci 4. A dopravní výchovu na dopravním hřišti v Malenovicích. Po teoretické části přišel čas nasednout na kolo a osvědčit znalost naučených pravidel v praxi. Kluky ani holky neodradilo chladné počasí, nadšeně jezdili na kole nebo představovali chodce. Velice věrohodně ztvárnili provoz čerpací stanice. Na jaře se na dopravní hřiště vrátí a zkusí získat průkaz cyklisty.

Adventní čas začal i v naší škole

Co nás čeká v letošním adventu?

V letošním adventu se chceme víc zahledět na příklad sv. Josefa a Panny Marie, na to, co předcházelo Ježíšovu narození.

Bůh posílá na svět svého Syna v lidském těle jako malé bezbranné Dítě. Boží záměr připomínají prázdné jesličky (Bůh je připraven dát lidstvu největší dar). Malý Ježíš však potřeboval „prostor“, do kterého by byl přijat – prostor fyzický i prostor vztahů (Bůh hledá odpověď a spolupráci člověka). Právě ten mu dokázali vytvořit Josef a Maria vztahem své vzájemné úcty a lásky, poslušností k Božímu volání a k Božímu záměru i svou starostlivostí o hmotné zajištění poskytnutím či alespoň vyhledáním střechy nad hlavou. Jejich podané ruce připomínají střechu nad prázdnými jesličkami.

Najde Ježíš domov i v našich srdcích, třídách i v našich farnostech nebo zůstane sám opuštěný v jeslích? Podaří se nám pro Ježíše vystavět dům či přístřešek z cihel naší poslušnosti, vnímavosti vůči potřebám druhých, z našeho každodenního „ano“ svým povinnostem podobně jako Josef a Maria, aby mohl znovu přijít i o letošních Vánocích?