Vyhlášení ředitelského volna pro žáky

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pátek 29.9.2023 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

 

Třídní schůzky 5.9.2023

Vážení rodiče,

v úterý 5.9.2023 se uskuteční první třídní schůzky. Zahájení bude v 16 hodin ve školní jídelně a poté se přesunete do jednotlivých tříd ke třídním učitelům vašich dětí.

V tento den se také uskuteční sběr starého papíru od 14 – 17 hodin.

Těšíme se na setkání s vámi!

 

Zahájení školního roku 2023-24

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Srdečně Vás zdravím na sklonku prázdnin a zasílám informace k zahájení školního roku 2023/24.

Školní rok 2023/24 zahájíme společnou mší sv. v pondělí 4.9.2023 v 8 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Po mši sv. přivítáme a představíme nové prvňáčky. Poté se společně žáci pod vedením třídních učitelů přesunou do školy. V tento den bude vyučování ukončeno v 10.40 hod.

V úterý 5.9.2023 bude zkrácena výuka, přičemž žáci budou odcházet postupně na oběd dle rozpisu, od 10.40 – 12.10.hod. Od tohoto dne bude již také možné odebírat školní svačiny.

Od středy 6.9.2023 bude zahájena výuka dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování. 

Od 4.9.2023 bude v provozu školní jídelna i školní družina, klub.

Na všechny se moc těšíme!

M. Černošková, ředitelka školy

Ukončení školního roku 2022-23

Vážení rodiče a milí žáci!

Srdečně vás zveme na slavnostní ukončení školního roku, a to závěrečnou mší svatou v pátek 30.6.2023 v 10 hodin v kostele PMPK na Jižních Svazích.

Od 9.30 hodin bude v kostele rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno poslední vysvědčení.

Připomínáme, že v pátek 30.6.2023 již není v provozu školní družina, školní klub ani školní jídelna.

Těšíme se na vás a přejeme krásné odpočinkové léto!

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO 4. a 5. ROČNÍK

Této matematické soutěže se zúčastnily i týmy ze 4. a 5. třídy naší školy. Strávily slunečné dopoledne plné běhání po Centrálním parku na Jižních Svazích a hlavně plnění obtížných matematických úkolů. Mezi mnoha školami ze Zlína i okolí si rozhodně neudělaly ostudu a páťáci dokonce vybojovali skvělé 3. místo. Gratulujeme! 

PLAVECKÉ ZÁVODY – STŘÍBRNÝ VĚNEC

15.6. se sešlo šest našich statečných plaveckých reprezentantů před budovou 25 metrového krytého bazénu zlínských lázní. Čekal je nelehký úkol, a to reprezentovat naši školu v 51. ročníku plaveckého závodu „Stříbrný věnec“, který byl organizován Plaveckou školou Zlín. Účast škol byla hojná. Závodů se zúčastnilo přes 200 plavců ze škol zlínských i mimo zlínských.
V 8:30 byly závody oficiálně zahájeny. Jako první nastoupila děvčata, která závodila v plaveckých stylech: znak – Marie Kučerová (3.A), prsa – Kateřina Nová (3.A), kraul – Markéta Němcová (3.A). Poté proběhlo kolo chlapců, kde naši školu reprezentovali: znak – Šimon Dudr (3.A), prsa – Šimon Chadima (3.A), kraul – Kryštof Vojvodík (3.A). Vynikající výkon předvedl Šimon Dudr, který se dostal do finále ve stylu znak, bohužel jeho čas nepostačil k umístění na stupni vítězů. Naši reprezentanti soutěžili i v disciplíně štafet, ve které předvedla obě družstva výborné výkony, bohužel bez umístění. I když se naši plavci neumístili na stupních vítězů, byli odměněni pitíčkem Capri-Sun.
Atmosféra byla úžasná, odnesli jsme si spoustu hezkých zážitků. Našim závodníkům tímto moc děkujeme!