Sběr baterií a drobného elektra

Vážení rodiče, milé děti,

od 22. října do 30. listopadu 2018 probíhá v naší škole sběr použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů (elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, radia, fény, svítilny, holicí strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače apod.).
Drobný elektroodpad můžete odložit do červené popelnice a vybité baterie do zelené sběrné krabice umístěné v šatnách u schodiště.

 

Děkujeme za pomoc přírodě i naší škole.

ISIC karty pro žáky

Naše škola obdržela v minulých měsících nabídku na vydání ISIC karet pro žáky. Prostřednictvím třídních učitelů všichni žáci naší školy obdrželi podrobný dopis k této nabídce. Necháváme plně na zvážení zákonných zástupců, zda o vydání ISIC karet pro své děti prostřednictvím ředitelství školy požádají.  Termín  vyjádření rodičů k  nabídce ISIC  karet byl stanoven do konce října 2018.  Děkujeme.

Září ve školní družině

     Září – to je nový školní rok, nové dětské tváře, nová šance se posunout, nové možnosti jak využít volný čas… Už několik let (téměř 25) se řídíme heslem Dona Bosca: „Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy.“ Chceme v tom pokračovat i nadále, a tak jsme se v každém oddělení s chutí pustili do společných družinkových programů. Věříme, že toto nadšení nám vydrží až do konce školního roku. Pokračování textu Září ve školní družině

Florbal – kroužek

Vážení rodiče,

Vzhledem k velkému zájmu dětí bylo nutné rozdělit kroužek florbalu  na dva oddíly. Děkujeme za pochopení.

  1. 13:30 – 14:30 (mladší děti PT + 1. – 3. třída)
  2. 14:30 – 15:30 (starší děti 4. – 6. třída)

V tyto časy budou kroužky probíhat po celý školní rok.

S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití.

Sportu zdar a florbalu zvlášť!

Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

při bezhotovostní platbě za školní družinu a za kroužky  využívejte účet u ČSOB  č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.).

 

Platby za družinu za 1. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina  5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

 

Děkujeme za spolupráci.

Den církevního školství

Svátek svaté Ludmily připadne letos na neděli 16. září. My jsme si v naší škole připomenuli patronku církevního škoství v pátek 14. září 2018 při mši svaté u svatých Filipa a Jakuba s otcem Kamilem a s otcem Radkem.

Během homilie otec Kamil dal příměr s voňavým jablkem, o který se měli spravedlivě podělit Dan a Tom z první třídy. Tím skutečným obdarováním však můžeme být pro své okolí my sami… Otec Kamil ukázal na naše srdce. A příkladem nám je právě svatá  Ludmila, která rozdávala vůni své hluboké víry a lásky ve svém srdci do okolí a viditelně jej proměňovala…

Nabídka kroužků na školní rok 2018-19

Vážení rodiče,

předkládáme vám nabídku kroužků v novém školním roce:

Nabídka-zájmových-kroužků-pro-školní-rok-2018_19

Kroužky v tomto školním roce 2018/19 začínají 17. září 2018.

Platbu za kroužky uhraďte do konce září. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při tomto způsobu platby uveďte vždy jméno dítěte, ročník a název kroužku. Pokud Vaše dítě bude navštěvovat více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Kroužky lze také zaplatit na sekretariátu školy v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!