Soutěžili jsme v němčině

V úterý 21.3.2023 reprezentovaly Radka Šimáková (7.A) a Mariana Popelková (9.A) naši Církevní základní školu na konverzační soutěži v německém jazyce. Jednalo se o okresní kolo, kterého se mohly zúčastnit ZŠ a víceletá gymnázia ve Zlíně a okolí. Soutěžilo se ve dvou základních kategoriích. Kategorie I.A byla určena pro 6.-7. ročníky a kategorie II.A byla určena pro žáky 8.-9. ročníků. Víceletá gymnázia pak měly kategorii I.B a II.B.

Dovednosti v daném jazyku se pak ověřovaly v jednotlivých disciplínách. Na začátku to byl poslech, kde se střídaly rozhovory různých situací a obtížností, kde měli zúčastnění reagovat na porozumění slyšeného. Pak následovalo představování sebe a popis obrázku. Další konverzační schopnosti se prověřovaly při jednotlivých tématech, které byly zadány předem, a které se týkaly např. rodiny, školy, koníčků, cestování a nakupování.

Holky byly moc šikovné, a i přesto, že se utkaly s žáky z jazykových škol, kde se vyučuje německý jazyk už od 5.třídy, získaly krásné 4.místo každá ve své kategorii.

Holkám děkujeme moc za píli a odvahu, a přejeme další úspěchy a radost při zvládání cizího jazyka.

Soutěžili jsme v angličtině

Minulý týden proběhla okresní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde se již tradičně soutěží v následujících znalostech a dovednostech: poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test, praktické použití jazyka, rozhovor na vylosované konverzační téma, popis a porovnávání obrázků, improvizované vyprávění příběhu.

Ve starší kategorii určené žákům 8. a 9. tříd nás v okresním kole na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně reprezentovala Anežka Koutná, která vyhrála školní kolo o pouhý 1 bod před spolužačkou Anežkou Růžičkovou. 3. místo ve školním kole vybojovala Lucie Strnadelová z 8.A.

V mladší kategorii okresního kola (6. a 7. třídy) za nás na ZŠ Kvítková bojovala Nela Strnadelová z 6.A., která ve školním kole porazila dalších 11 výborných soutěžících. Na 2. místě školního kola skončila Dita Navláčilová ze 7.B a 3. místo obsadil Jan Bělíček ze 7. A. Nela Strnadelová dokázala v okresním kole vybojovat 5. místo v těžké konkurenci 24 soutěžících, a to rozdílem pouhých 2 bodů oproti 3. místu.

Všem zúčastněným, zejména oběma děvčatům, která školu důstojně a zodpovědně reprezentovala v okresních kolech, děkujeme.

Návštěva knihovny – 5.A

Březen je měsíc knihy, proto jsme v pátek 17. 3. navštívili s pátou třídou naši krajskou knihovnu. Zúčastnili jsme se besedy s názvem Makej, makaku! nad knihami Daniely Krolupperové. Poté se děti věnovaly prohlídce knihovny a vybírání knížek. Mezi páťáky je hodně dobrých čtenářů, kteří dokážou hezkou knížku ocenit 😊

Matematická soutěž Klokan

Dne 17.  března na naší škole proběhla tradičně matematická soutěž Klokan.

Žáci zde řešili zajímavé matematické úkoly. Nejlepšími řešiteli byli:

Kategorie  Cvrček

 1. místo Machala Karel (75b)
 2. místo Chadima Šimon (70b)
 3. místo Krčmář Tomáš (68b)

 Kategorie Klokánek

 1. místo Jan Deneš (120b)
 2. místo František Němec (95b)
 3. místo Benjamin Dudr (91b)

Kategorie Benjamín

 1. místo Ondřej Zatloukal (103 b)
 2. místo Josef Němeček (99 b)
 3. místo Dominik Jurák (98 b)

Kategorie Kadet  

 1. místo Homolková Jolana (83 b)
 2. místo Anežka Růžičková (79 b)
 3. místo Lukáš Sladký (75 b)

Všem výhercům gratulujeme!

 

 

Okrskové kolo recitační soutěže pro 1. stupeň ZŠ

Dne 14. 3. 2023 se vítězové školní recitační přehlídky zúčastnili okrskového kola recitační soutěže.

Z první kategorie (2. a 3. ročník) postupuje do okresního kola Markéta Němcová ze 3.A a za druhou kategorii (4. a 5. ročník) Barbora Chvatíková jako náhradník.

Děkuji recitátorkám za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy a postupujícím přeji hodně štěstí do okresního kola, které se koná v pondělí 27. března v Napajedlích.

Čtení do ouška 

Školní parlament a jeho zástupci uskutečnili v rámci měsíce knihy besedy nad knihou pro žáky I. stupně. Do každé třídy vstoupili se zajímavou knihou, kterou žákům představili. A nejen to, povídali o autorovi, o čem kniha je, a hlavně předčítali z knihy. Čtení bylo poutavé, zajímavé a mnohdy i napínavé. Na závěr mohli žáci napsat či namalovat, jak by příběh pokračoval.

Velký dík patří všem žákům, kteří se skvěle připravili na čtenářskou besedu. Moc se jim to povedlo a posluchače velmi nadchlo, že se i ptali, kdy se bude opět číst.

Čtvrťáci v KKFB ve Zlíně

Makej, Makaku byl název povídání v knihovně, kdy žáci vůbec netušili, co si pod tímto názvem představit a co je bude čekat. Při velmi zajímavém čtení z knih Daniely Krolupperové se občas tajil dech, jak byly knihy zajímavé a občas napínavé. Tuto spisovatelku spoustu  žáků neznalo, ale po besedě v knihovně již zná a knihy je  zaujaly natolik, že si již na místě chtěly nějaké vypůjčit. Jelikož je spisovatelka velmi oblíbená, knihy se v knihovně podle paní knihovnice moc neohřejí a jsou stále rozpůjčené.

Lyžařský výcvik Rališka 2023

Minulý týden 5.-10.3. proběhl lyžařský kurz pro žáky 7. tříd. Uskutečnil se ve ski areálu Rališka, který se nachází v Horní Bečvě.

V neděli jsme měli sraz v 15:00 u školy na horním parkovišti. Konečně mohl začít odložený lyžák, na který jsme se všichni těšili.

Po příjezdu jsme byli ubytováni v chatě Brian. Jídlo bylo zajištěno kousek od chaty v restauraci se stejným názvem i provozovatelem. Večer na nás čekala večeře a zábavné hry. Další den jsme se po snídani vrhli na svah. Rozdělili nás do tří družstev, každé mělo svého instruktora. Lyžování jsme se věnovali další čtyři dny. Pro některé to byl nový zážitek a všichni jsme se určitě v lyžování zlepšili. Nakonec nám počasí dovolilo uspořádat i malý závod ve slalomu.

Ve středu jsme šli odpoledne na vycházku do bývalého lomu a ve čtvrtek večer byla mimo jiné diskotéka.  Jídlo bylo prvotřídní: na snídani byl pokaždé raut a byl zde přísun kvalitní stravy i tekutin.

Bohužel se lyžařský kurz neobejde bez zranění – pro jednu spolužačku musel na sjezdovku přijet sněžný skútr. Naštěstí však vše dobře dopadlo a bylo z toho jen jedno klidové odpoledne.

Uteklo to strašně rychle. Poslední den jsme lyžovali jen dopoledne a po výcviku a obědě se všichni balili, přijel autobus a odjeli jsme. Tímto končí náš lyžařský kurz. Myslím, že jsme si to všichni užili a litujeme toho, že už na základní škole víckrát nepojedeme.

                                               Jožka Němeček, Tobiáš Dudr

Karneval ve ŠD

20. a 21. února proběhl ve družinkách maškarní karneval, kterým jsme zakončili masopustní období. Přípravou na něj nám byla výzdoba tříd a výroba masek. Soutěže, závody, společné hry, tanec s hudbou a tombola – to vše jsme si pořádně užili.

Děkujeme všem rodičům, kteří své děti pomohli vybavit maskou, nebo poslali drobné občerstvení. Můžete si prohlédnout naše fotografie.