Zprávy ze školního parlamentu

Školní parlament v tomto školním roce zahájil svou činnost pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Procházkové. Předkládáme první střípky jejich činnosti naplánované v tomto školním roce:

V tomto školním roce jsme se rozhodli procestovat ostatní státy.

Každý měsíc s námi poznáte stát, dozvíte se zajímavosti vybraného státu, spoustu novinek o lidech, kteří tam žijí, zažijete gastronomické zážitky z naší skvělé jídelny, naučíte se pozdrav a možná i trochu francouzské výuky.

Tento měsíc je naším cestovatelským cílem FRANCIE. Již jsme si vychutnali báječné RATATOILLE A CASSOULET v jídelně s francouzským nádechem. Tímto děkujeme celému týmu školní kuchyně

25.10. bude stylový den, kdy na chodbách budeme potkávat Francouzky a Francouze. Členové parlamentu pak vyhodnotí nejlepší outfitové třídy.

Také jsem se rozhodli znovuobnovit náš školní časopis. Nyní pracujeme na vydání prvního čísla časopisu Církevka Times, na který se můžete těšit.

Návštěva šesťáků v knihovně

Máte rádi čokoládu?

Kdo z Vás odpověděl: „ANO“, určitě četl knihu plnou této pochoutky – Karlík a továrna na čokoládu.

Vášeň pro čokoládu mě přivedla nejen k této knize, ale také k jejímu anglickému autorovi Roaldu Dahlovi, nad jehož životem a dílem jsme besedovali s 6.A i 6.B v Krajské knihovně.

V první části přednášky jsme se naučili, jak hledat v elektronickém katalogu knihovny. Pak se paní knihovnice pustila do prezentace o spisovateli. Dověděli jsme se, odkud vzal autor námět na knihu o Karlíkovi.  Když chodil malý Roald do školy, posílali do ní z místní čokoládovny vzorky čokolád a čokoládových bonbonů. Děti měly ohodnotit, který výrobek jim nejvíce chutná.

Doufám, že žáci dostali chuť nejen na čokoládu, ale také na čtení některé další knihy od Roalda Dahla.  

 

Ohlédnutí za pobytem deváťáků v DISu

KURZ V DISu Fryšták

Deváťáci si vyjeli v pondělí 20. září na třídenní kurz Orientačních dnů do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Podobnou akci zažili už v 6. třídě. Program, který je čekal tentokrát, vznikl za podpory EU v rámci projektu „Programy pro školy – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.“

Téma kurzu znělo Média na druhý pohled. „Víme, že média jsou dobrý služebník, ale špatný pán. V čem nám tedy média pomáhají a výrazně usnadňují život? Kde naopak najdeme jejich mezery a prostor, kde nás mohou ohrozit? Mediální manipulace, reklama, sociální sítě, mediální tvorba, o tom všem je kurz zaměřený na média.“ (z webu DIS)

Pokračování textu Ohlédnutí za pobytem deváťáků v DISu

Oslava Dne církevního školství

V pátek 17.9. naše škola oslavila Den církevního školství, který připadá na svátek svaté Ludmily 16.9. V 8 hodin jsme se zúčastnili mše svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Po mši svaté se žáci I. stupně vypravili do zábavního parku Galaxie.

Třídy II. stupně měly původně naplánovaný sportovní turnaj na hřišti Salesiánského klubu mládeže. Vzhledem k nepříznivému počasí se přesunuly do školy, kde se sportovní turnaj uskutečnil v upravené podobě v tělocvičně.

Děvčata soutěžila ve vybíjené. Vítězkami se staly deváťačky, které obhájily prvenství z loňska.

Výsledky zde:

  1. místo 9. třída 9 bodů
  2. místo 8. třída 6 bodů
  3. místo 6. třída 3 body
  4. místo 7. třída 0 bodů

Chlapci hráli fotbal a vítězem je také 9. třída, i když ji potrápili skvělým výkonem sedmáci i šesťáci.

Výsledky zde:

  1. místo 9. třída 6 bodů
  2. místo 7. třída 4 body
  3. místo 6. třída 3 body
  4. místo 8. třída 0 bodů

Ohlasy 5.A ze zlínského filmového festivalu

V rámci ZFF třída 5. A navštívila workshop filmového animace s profesionálními animátory z Prahy.

Nejdříve se děti dozvěděly, jak vzniká animovaný film, jaké profese se na tom podílejí, co vše je potřeba. Pak si zpracovaly svůj námět a začaly tvořit své krátké animované filmy. Na zpáteční cestě se převlékly za vědátory a s kouzly HP si odnesly svůj skvělý čaj.

 

V rámci besed v knihovně navštívila 5. A besedu s paní Hoferkovou „ To bylo prima čtení“

Velmi zajímavá beseda, kde se děti dozvěděly jak na tvorbu čtenářského deníku, aby to pro ně byla zábava a proč jej psát.

Na cestě zpět jsme v parku navštívili stánek „déčko“, kde si žáci vyzkoušely soutěže. Na závěr jsme si vychutnali skvělou zmrzlinu a zakončili tak prima školní den.

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí 27.9. 2021 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Zážitky třeťáků z filmového festivalu

     V rámci ZFF třída 3. A shlédla v sále Kongresového centra film Dračí princezna a navštívila workshop filmového herectví s profesionální režisérkou a kameramanem. Nejdříve se děti dozvěděly jak vzniká film, jaké profese se na tom podílejí, co vše je potřeba, kolik to stojí, atd., pak si oblékly kostýmy, vzájemně se nalíčily a mohl se začít točit klip s tanečními kreacemi. V závěru děti pozorovaly stříhání natočených záběrů. Na zpáteční cestě jsme se osvěžili výjimečnou zmrzlinou. Natočil nám ji totiž robot.

Kulturní obzor třeťáků se tak opět mírně rozšířil.

Výlet 8.A

     Dlouho očekávaný výlet 8.A – Permonium Oslavany se uskutečnil 10.9.2021. Cesta tam nám utekla poměrně rychle, v autobuse panovala pohodová atmosféra, pasažéři si zpestřovali cestu povídáním, poslechem hudby a nabízejícím se spaním. Permonium bylo úžasné. V rozlehlém areálu bývalých dolů bylo mnoho stanovišť, které musely jednotlivé týmy zdolat v rámci připravené hry. Hned na začátku potrápila odvážlivce lanová dráha, pavoučí síť v sopce, bludiště anebo také stará výtahová šachta, která ukrývala nejedno překvapení. Týmy byly po splnění všech úkolů odměněny soškou Permoníka. Společně jsme si poté dali výborný oběd a vydali se na cestu domů.  Jsme pyšné na naše osmáky a osmačky, že se zhostili všech úkolů s velkým nasazením a skvělým týmovým přístupem. 

Filmové představení v rámci ZFF

Filmové představení a beseda k seriálu Marty is dead 

Dne 14. 9. 2021 se třídy 8. A a 9. A zúčastnily v rámci 61. ročníku ZFF besedy a promítání seriálů Marty is dead v rámci Konference Děti bez hranic. Nejprve bylo promítnuto několik dílů z tohoto seriálu o kyberšikaně a jejich důsledcích a následně proběhla beseda s panem Martinem Kožíškem, jedním z předních odborníků na téma bezpečného chování na internetu u nás. Celá akce byla velkým přínosem a na toto téma budeme v osmém ročníku určitě pokračovat s diskusí i v nejbližších třídnických hodinách.

 

Oslava Dne církevního školství

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 17.9.2021 oslavíme Den církevního školství mší svatou v 8 hod. v kostele Filipa a Jakuba ve Zlíně. Všechny vás na ni srdečně zveme!

Poté si žáci 1. stupně užijí zábavné dopoledne v Galaxii a žáci 2. stupně budou mít sportovní turnaje na hřišti u salesiánů. Více informací o akci rozešlou třídní učitelé prostřednictvím Edupage.