Adventní jarmark

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,

děkujem, že jste si našli čas a zastavili se za námi ve škole v úterý 10. 12.   na tradiční  adventní jarmark.

Na všechny hosty čekal ve vestibulu před školní jídelnou výběr bohatého sortimentu vánočních dekorací, ozdob a drobných dárků, na jejichž výrobě se podíleli žáci a pedagogové. 

Ke kulturnímu programu, který jsme připravili ve spolupráci se ZUŠ Morava pozvala všechny přítomné paní učitelka Maruška Horáková. Postupně uvedla jednotlivá vystoupení v pořadí: děti z mateřské školy, divadlo žáčků přípravné třídy i hudební vystoupení žáků 5.A. Nádherné vystoupení předvedli žáci ZUŠ Morava pod vedením paní učitelky Němcové a na závěr jsem vyslechli dvě písně kapely z řad našich sedmáků. Všem učinkujícím moc děkujeme! Pokračování textu Adventní jarmark

Adventní duchovní obnova

     V pondělí 9. prosince proběhla na naší škole adventní duchovní obnova. Protože jsem měli možnost ji prožít na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu, nechali jsme se provést Mariiným příběhem podle Lukášova evangelia. Děti 1. stupně si duchovní obnovu prožily ve škole, děti z 2. stupně dopoledne strávily v prostorách Salesiánského střediska. V 10.45 hod. jsme naše osobní „Fiat“ odevzdali společně při mši sv., která duchvoní obnovu zakončila.

Sv. Mikuláš ve škole

V pátek 6. prosince k nám od školy zavítala vzácná návštěva.  Dětem ve školce i všem žákům ve škole rozdal sv. Mikuláš balíčky s dobrotami. Obdaroval i všechny pedagogy ve škole. Nezapomněl ani na pana kuchaře a paní kuchařky,paní uklízečky, paní sekretářku,paní zástupkyni i paní ředitelku. Milou návštěvu doprovázela skupina andělů, kteří mu byli užitečnými pomocníky.

Svatý Mikuláši, děkujeme a za rok se zase těšíme!

 

Přichází adventní čas…

Vážení rodiče a milí žáci!

V neděli jsme zapálili 1. svíci na adventním věnci a vstoupili do krásné doby očekávání – adventu.

I letos se budou děti ze školky i žáci 1. stupně setkávat na koberci u schodiště v 1. patře, aby si u adventního věnce zazpívali adventní píseň a poslouchali příběh na pokračování, který pro ně připravily paní učitelky. Pravidelná adventní zastavení začínají každé ráno v 7.55 hod., proto buďte dochvilní, aby vám nic neuniklo:-) a zároveň jste nenarušovali pozdními příchody tento vzácný čas!

Na druhém stupni se žáci budou pravidelně setkávat každé úterý s otci salesiány, kteří pro ně připravují také adventní zamyšlení.

V tomto školním roce se dále v pondělí 9.12. uskuteční adventní duchovní obnova, kterou nabízíme všem žákům jako možnost intenzivně s Bohem prožít jeden adventní den. Žáci 1. stupně budou mít duchovní program připravený ve škole se svými třídními učitelkami, žáci 2. stupně pak prožijí dopoledne u salesiánů pod vedením kněží a katechetů. Společně prožitý čas završíme mší svatou v 10.45 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích, po které se vrátíme do školy zpět na oběd.

Školní jídelna, družina i klub budou v tento den v provozu.

Žáci 2. stupně, kteří se nebudou duchovní obnovy účastnit, budou mít ve škole náhradní smysluplně využitý program pod vedením pedagogů. ( výuka nebude probíhat dle rozvrhu )

Děkujeme Vám, že jste se s námi zapojili do batůžkového projektu a můžeme tak během adventu pomoci tak, kde je třeba!

Přejeme Vám všem požehnaný adventní čas.

 

 

CZŠ se zapojuje do Batůžkového projektu Mary´s meals

Vážení rodiče a milé děti!

V minulém školním roce jsme se zapojili do Projektu Mary´s meals, kdy jsme finančně přispívali na jídlo pro děti v chudých zemích, díky kterému mohou chodit do školy.

I letos se připojujeme k novému projektu této organizace s názvem „Batůžkový projekt“. Děti, kterým se ve školách jídlo podává, často nemají základní školní potřeby. Cílem projektu je proto shromáždit použitý ( a vašimi dětmi již nevyužívaný ) školní batoh, který se naplní konkrétním školním vybavením. Smyslem této sbírky však není nákup nových pomůcek, ale těch, které vám doma leží, protože jich máte nadbytek.

V naší škole se pokusíme do 2. adventní neděle v každé třídě takto naplnit 1 batoh. Více informací obdržíte od svých třídních učitelů. Seznam věcí do batohu naleznete v přiloženém batůžku.

Podpořme společně dobré dílo a prožijme takto smysluplně dobu adventní!

 

Pohovory s rodiči

V úterý 19. 11. 2019 budou probíhat pohovory s rodiči.

Využijte, prosíme, rezervační systém   konzultačních hodin v EduPage u jednotlivých pedagogů.

V tento den se uskuteční sběr papíru od 14:00 do 17:00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zahájení prodeje čipů

Od 18.- 21.11. 2019 si budete moci na sekretariátu školy zakoupit čipy, v ranních i odpoledních hodinách do 15.00 hod., v úterý i v době třídních pohovorů. Při zakoupení čipů prosíme ty z Vás, kteří tak ještě neučinili, o podpis na předávacím protokolu, který slouží zároveň jako souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů.

Od 25.11. bychom rádi spustili první zkušební týden používání čipů, pokud budou mít rodiče všechny čipy zakoupeny. Tímto žádáme o včasné pořízení čipů.

 Děkujeme za spolupráci!