Ohlédnutí za školním plesem

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

Srdečné a velké DÍKY  Spolku rodičů za uspořádání reprezentačního plesu naší školy, tentokrát v sále Fortuny.  Sobotní večer 22. 2. 2020 byl po roce opět velmi milým setkáním se všemi, kdo naši školu podporují a cítí se být její součástí. 

Velkou radostí pro všechny  bylo obohacení programu vystoupením našich žáků. Žáci 9. ročníku s posilou žákyně 8. ročníku nám připravili jedinečný zážitek v podobě nádherného předtančení na píseň Perfect od Eda Sheerana. Po něm jsme historicky poprvé pasovali naše deváťáky na absoloventy. Bylo milým překvapením pro všechny shlédnout prezentaci fotografií, jak šel čas s našimi deváťáky, kterou připravila třídní učitelka Lenka Klímová. Žákyně 8. ročníku nám pak zatančily Street Dance a manželé Pátíkovi obohatili program plesu krásným tanečním vystoupením v podobě tanga. Bonusem navíc byla výuka tance waltz.

Celý večer ples doprovázela hudební skupina Quatro, kterým tímto děkujeme za krásný hudební zážitek!

Řád zlaté vařečky zasluhují všichni kuchaři a kuchařky naší školy, kteří pod vedením naší paní vedoucí školní jídelny zajistili luxusní občerstvení na vysoké úrovni.

Děkujeme všem, kteří přišli, podpořili ples finančním darem nebo darem do tomboly i všem organizátorům z řad rodičů i pedagogů.

Již teď se těšíme na další školní ples!

Den otevřených dveří

Vážení rodiče a příznivci naší školy,

     ve středu na naší škole proběhl již tradiční Den otevřených dveří. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a věříme, že se Vám u nás ve škole líbilo.

     Jsme rádi, že jsme mohli také při této příležitosti slavnostně otevřít nově vybudovanou počítačovou a jazykovou učebnu ve 2. patře školy. Za přítomnosti vedoucího odboru školství Magistrátu města Zlína Mgr. Milana Smoly, manažera projektu p. Jaromíra Schneidera, zástupců firmy KDZ Vizovice, o. Petra Bulvase za zřizovatele školy, také otce děkana Kamila Obra, školního kaplana otce Dana Žůrka i zástupců školské rady a řady pedagogů, jsme slavnostně přestřihli pásku, a mohli tak spatřit nadčasovou a moderní učebnu. Pan Ing. Oldřich Havránek z firmy KDZ nám pak v krátké prezentaci představil práci s interaktivní tabulí. Na závěr jsme mohli být svědky vysvěcení nové učebny a zároveň požehnání pro všechny z rukou našich duchovních.

     Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Všem vyučujícím i žákům přejeme radostné vzdělávání v nové, moderní učebně!

 

 

 

 

Výstava Kouzlo a láska – Ota Janeček

V posledním týdnu prvního pololetí  třeťáci a prvňáci navštívili galerii na zlínském zámku. Výstavu obrazů a plastik Oty Janečka si prošli nejdříve individuálně a posléze s průvodcem. Prvňáčci na závěr kreslili své obrázky a prošli se tajemnou zámeckou půdou, třeťáky zase čekal zábavný test ve skupinkách. Věřím, že to byl pro děti pěkný zážitek.

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku

V neděli odpoledne bývá u naší školy klid, ale tentokrát se tu sjíždí sedmáci s lyžemi a velkými zavazadly. Odjíždíme totiž na lyžařský kurz na Kyčerku v Javorníkách.

Po hodinu a půl dlouhé jízdě jsme vystoupili z autobusu do tmy. Všude kolem létaly velké vločky. Měli jsme z toho sněhu, který nám ve Zlíně chyběl, velkou radost. Docela stěží jsme vytahali všechna zavazadla a lyže (výstroj a výzbroj :-)) do chaty a šli jsme se ubytovat.

V pondělí ráno jsme vyrazili na svah na naši první jízdu, kde jsme se rozdělili do družstev. Každý den nás čekalo hodně pádů i hodně lyžařských úspěchů. Po lyžování nám vždy hodně vyhládlo, takže jsme se těšili na skvělé jídlo. Od 12 do 14 hodin byl odpolední klid. Je zvláštní, že někteří měli po náročném dopoledni tolik energie. A ve dvě jsme šli odpočatí zase na dvě hodiny lyžovat. Večeře byly o půl šesté a po večerním klidu probíhaly společné aktivity a o půl hodiny později večerka.

Ve středu po obědě jsme se vypravili pěšky na prohlídku muzea a na mši do dřevěného kostelíka Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, kam přijela i paní ředitelka a paní zástupkyně.

Skvělým a místy dojemným zakončením lyžáku byla čtvrteční diskotéka zakončená společným tancem žáků a učitelů.

Děkujeme našim učitelům za báječný program na každý den, který nám více stmelil třídní kolektiv. A za to, že to s námi statečně vydrželi.

7. A

Organizace dne 30.1.2020

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve čtvrtek 30.1. se rozloučíme s 1. pololetím. V 8 hodin ráno proběhne ve školní jídelně pololetní vyhodnocení žákovských aktivit, poté budou žákům rozdány ve třídách výpisy z vysvědčení a společně poděkujeme za všechny obdržené dary a milosti v tomto pololetí na mši sv. v kostele Filipa a Jakuba v 10.30 hod., na kterou Vás všechny srdečně zveme.

V tento den bude v provozu školní jídelna i školní družina.

Kroužky ani školní klub v provozu již nebudou.

V pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny!

Děkujeme Vám za spolupráci v tomto prvním pololetí a přejeme Vám i dětem požehnané pololetní prázdniny!