Svátek blahoslavené Laury Vicuni

V pondělí 23. ledna jsme na naší škole oslavili svátek blahoslavené Laury Vicuni. V kapli jsme si po jednotlivých třídách prvního stupně připomněli její život. Otec Dan dětem představil tablo svatých, se kterými se děti v náboženství nebo ve vlastivědě už setkaly. Děti tak mohly objevit, jak jsou životní příběhy svatých různé a pestré. Co mají všichni svatí společného? Za církev někoho blahořečí či svatořečí? Co dělají svatí v nebi „dnes“?  Můžeme mít v nebi svého svatého kamaráda? Na všechny tyto otázky děti společně s otcem Danem hledali odpověď. Na závěr se každá třída v kapli pomodlila a poprosila blahoslavenou Lauru o přímluvu.

Blahoslavená Lauro Vicuño, oroduj za nás!

ŠD u hasičů

Dne 13.1.2023 se ŠD 1 a ŠD 4 zúčastnila Dne otevřených dveří u hasičského záchranného sboru na Přílucké.

Po krátkém úvodu jsme se dostali do starší garáže, kde byla zaparkovaná auta, která se používají jen výjimečně. U některých aut si děti mohly vyzkoušet, jak se v nich sedí. Nahlédli jsme do věže, ze které je vybudována vysoká lezecká stěna. Viděli jsme učebny, tělocvičnu, posilovnu a tyče, po kterých hasiči sjíždějí, když je výjezd. Exkurzi jsme ukončili v nové garáži, kde jsme mimo jiné slyšeli zkoušku poplachu. Exkurze se nám líbila, dozvěděli jsme se hodně informací a věříme, že na tuto akci budeme rádi vzpomínat. 

Předvánoční sbírka – Útulek pro zvířata v nouzi Zlín

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na sbírce pro zvířata v nouzi a na dárcích, které věnovali Útulku ve Zlíně na Vršavě.

Nejvíce žáků se do sbírky zapojilo z 5.A a tato třída zvítězila. Žáci měli možnost dárky předat a navštívit útulek osobně.

Věříme, že se příštím rok zapojí do sbírky více žáků a tříd a potěší tak více pejsků, kočiček a zaměstnanců útulku.

Děkujeme.

8.A – EXKURZE TRELLEBORG

Ve středu 14.12. se naše třída vydala na exkurzi do firmy Trelleborg do Otrokovic. Po našem příjezdu se nás ujali rodiče našich žáků – pan Sklenařík a paní Burešová. Nejdříve jsme se podívali na promítanou prezentaci a pak jsme vyrazili v reflexních vestách do provozu. Prohlédli jsme si výrobu pneumatik pro zemědělské stroje. A tady jsou postřehy žáků:

„Zaujala mě přednáška a skládání pneumatiky z různých vrstev.“

„Zajímavé bylo, když jsem viděla proces naživo.“

„Bylo fajn, že jsme celkově jako kolektiv někam jeli na výlet. A byla legrace vidět celou třídu ve žlutých vestách.“

„Pěkně to tam vonělo 😊

„Mě se líbila ta exkurze, protože jsme tam mohli jet společně a ještě se mi líbilo, že jsme mohli vidět, jak se ty pneumatiky vyrábí naživo.“

„Bylo zajímavé vidět výrobu pneumatik a z čeho se vyrábí. Vzduch v některých místech byl nedýchatelný.“

Líbilo se mi, že jsme se nedjřív koukli na video, kde bylo popsán,o jak se pneumatika vyrábí. Poté jsme prošli tou továrnou a viděli to na vlastní oči. Nejvíce se mi líbilo, jak se tvarují do těch forem.“

„Zaujal mě stroj na chlazené části gumy, který využíval k ochlazení vodu.“

„Bylo to svým způsobem zajímavé. Líbily se mi ty stroje a to, jak to tam mají promyšlené. Nelíbil se mi smrad gumy a někde bylo docela i dusno. Bylo to dobré, už jsem tam byl, ale nevěděl jsem, z čeho se to vyrábí, takže to bylo super.“

„Exkurze mě celkem bavila a mám teď nové vzpomínky, které se mi vybaví vždy, když někde uvidím pneumatiku.“

„Bylo velice zajímavé si projít tuto továrnu.“

 

 

Duchovní a osobní příprava na Vánoce

V pondělí 19. 12. proběhla pro žáky naší školy duchovní nebo osobní příprava na Vánoce. Žáci si dopředu zvolili, zda se připraví duchovně – v kostele PMPK u salesiánů, nebo osobně v prostorách školy za doprovodu vybraných pedagogů.
Pro obě skupiny žáků byl připravený bohatý program a věříme, že se všichni na Vánoce hezky připravili.

Adventní doba na druhém stupni

Adventní doba na druhém stupni

Do nového církevního roku jsme na naší Církevní ZŠ vstoupili promítáním krátkého videa. Vítr sfoukl oheň v majáku a on přestal svítit. Tím pádem ale neplnil svoji roli ukazatele, což by ohrozilo blížící se loď. Co dělat? Strážce majáku si nakonec poradil – svolal lidi z nedalekého města, každý držel v rukou jednu nebo dvě lucerny se světlem. Množství malých světélek přece jenom zaznamenali námořníci lodě a útesu, na kterém byl maják zbudován, se vyhnuli.

Podobně jako mezi žáky prvního stupně, i pro nás se stalo směrodatným téma světlo. První týden jsme se soustředili na „světlo“ (tj. dobro a krásu) kolem sebe. Všimneme si dobrých lidí a krásy přírody? Druhý týden jsme se nechali vést výzvou Jana Křtitele: „Údolí vyplňte, hory snižte“ (srv. Lk 3,5). Žáci i pedagogové hledali odpovědi na tyto otázky: „Co mi překáží? Co očekávám?“ Na základě toho se dá formulovat, v čem se tedy chci změnit, co udělám. Třetím týdnem zněla otázka: „Komu a jak udělám radost?“. Poslední dny adventu jsou motivované úryvkem z Mt 1,18-24. Po vzoru sv. Josefa i jeho snoubenky P. Marie chceme i my dát Bohu prostor ve svém srdci, což se děje také modlitbou – rozhovorem s Bohem.

Ke ztišení a znovuzažehnutí světla v nitrech našich žáků přispěla duchovní i osobní příprava na Vánoce. Věnovali jsme jí celé pondělní dopoledne a obsahovala nejen různé podněty k zamyšlení (scénka „Betlémští pastýři“, uvažování nad předměty spojenými s Vánočním příběhem, sdílení jak kdo prožívá Vánoce), ale také příležitost ke svátosti smíření a vytvoření vánočních přání, která hned druhý den putovala do domovů důchodců a Krajské nemocnice Tomáše Bati. Doufáme, že znovunalezená radost z odpuštění hříchů, z uvědomění si svých pozitivních stránek i z obdarování starých a nemocných lidí bude vyzařovat z našich žáků a pedagogů co nejdéle.

Pokračování textu Adventní doba na druhém stupni

Výtěžek z adventního jarmarku

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy!

Jsme rádi, že jsme vás mohli opět po dlouhé době osobně přivítat na adventním jarmarku v naší škole , v úterý 13.12.2022. Věřím, že vás toto setkání obohatilo na těle i na duši.

Díky Vaší štědrosti se na misie sestřiček františkánek do Paraguaye vybrala částka 22 600 Kč.

 Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme Vám všem!!! 

Adventní doba na 1. stupni

V letošním adventu nás provází symbol světla. Každé ráno se s dětmi ze všech tříd 1. stupně scházíme na koberci u schodiště. V pondělí nám kněz přečte nedělní evangelium a z něho se vyvodí úkol na následující týden. Pokud se dětem v jednotlivých třídách podaří úkol splnit, za každý den si od pondělí do pátku vybarví jeden paprsek hvězdičky, na konci týdne pak hvězdičku za třídu nalepí na tmavou nástěnku, která se tak krásně rozjasňuje. Navíc si mohou děti v domečku své třídy rozsvítit okénko, pokud se jim něco pěkného podařilo i navíc. V ostatní dny kromě pondělí si na koberci čteme krátký příběh a zpíváme písničku o adventních svících, při těchto setkáních se k nám připojují i děti ze školky.

V pondělí 19. 12. jsme také společně prožili duchovní přípravu na Vánoce. Paní učitelka Poislová dětem ukázala krásnou svítící lampičku a velké srdce – tak by mělo vypadat naše srdce. Ale co dělat, když plamínek zhasne, kde si ho můžeme znovu zapálit? A jak ho pak zase ochránit před zhasnutím? Těmito otázkami se zabývaly děti ve svých třídách za pomoci učitelek i kněží, čtvrťáci a páťáci si pak mohli plamínek svého srdce rozsvítit přímo ve svátosti smíření. Na závěr jedno důležité poučení, které všem vzkazují druháci: „Nezlob, ať nezhasneš.“