Platby za družinu a zájmové kroužky

Vážení rodiče,

do konce února 2019 vybíráme platby za kroužky a družinu na druhé pololetí. Upřednostněte, prosím, bezhotovostní platbu. Při bezhotovostní platbě za školní družinu a kroužky využívejte účet u ČSOB č.ú. 3717947/0300. Do poznámky, prosím, uveďte jméno, ročník dítěte a také účel platby (např. družina, keramika, apod.). Pokud Vaše dítě navštěvuje více kroužků, žádáme o platbu každého kroužku zvlášť. Jestli-že chcete dítě pro druhé pololetí školního roku 2018/2019 nově do kroužku přihlásit či naopak odhlásit, sdělte tuto skutečnost, prosím, vedoucímu kroužku.

Kroužky lze také zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy u paní Jany Žižlavské.

Ceník kroužků CZŠ a MŠ II. pololetí  18-19

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Platby za družinu za 2. pololetí 2018/2019

celodenní ( tzn. ranní a odpolední) družina 5 dnů v týdnu: 800,- Kč

odpolední družina 5 dnů v týdnu: 700,- Kč

nepravidelná družina 1 – 4 dny v týdnu: 600,- Kč

Ohlédnutí za lyžařským kurzem

Violka ze sedmé třídy napsala:

„Na konci ledna jsme se vydali do Beskyd na lyžařský kurz. Bydleli jsme v chatě na Kyčerce hned pod svahem, kde nám byla občas zima, ale jídlo tam vařili výborné.

Každý den jsme se rozdělovali do čtyř skupin a učili se nové dovednosti na lyžích. Odpoledne jsme kromě lyžování mívali přednášky, např. o Valašsku a historii lyžování. Ve středu jsme navštívili Karlovské muzeum, které nám přiblížilo život na Valašsku. Závody ve slalomu se konaly ve čtvrtek. Tento večer byl náš poslední na horách, takže se vyhodnocovalo a nakonec jsme se pobavili na diskotéce.

Lyžařský kurz jsme si všichni užili a v pátek jsme odjížděli domů plní zážitků.!“

Lyžařský výcvikový kurz na Kyčerce 2019

Ve dnech 20. – 25. ledna 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz našich žáků ze 7. a 8. ročníku v Beskydech, v oblíbené destinaci naší školy – na Kyčerce. Dobré počasí, přírodní sníh, chuť ke sportování a zdokonalení se ve sjezdovém lyžování, muzeum ve Velkých Karlovicích,  kamarádské vztahy, čtvrteční večerní mše svatá a mnoho dalších příjemných zážitků… Pochvala pro žáky!

A poděkování za velmi zdařilou akci patří především vedoucímu kurzu panu učitelu Mirku Škarkovi, intruktorkám paní Janě Pokorné a paní učitelce Jitce Nezvalové a také paní vychovatelce Míši Vančurové.

Za dva roky a nebo dokonce už za rok znovu? Uvidíme.

Vyhodnocení žákovských aktivit

Ve středu 30. ledna 2019 jsme společně ve školní jídelně ocenili ty žáky, kteří mají výborný prospěch, reprezentovali naši školu v podzimních  a zimních vědomostních soutěžích, morálně a lidsky chvályhodně přistupovali ke svým spolužákům, pomáhali při kulturních aktivitách typu adventního jarmarku a školního reprezentačního plesu  a také se podíleli na přebírání víček od PET lahví, s cílem pomoci při charitativní akci. Na závěr jsme „nahlédli“ do příjemné atmosféry právě ukončeného lyžařského výcivkového kurzu díky fotografiím od pana učitele Škarky.

Těší nás, že můžeme vyzdvihnout dobré výsledky našich žáků a do druhého pololetí přejeme všem úspěchy ve studiu, dobré kamarádské vztahy a deváťákům zdar při přijímačkách na střední školy!