Provoz školy od 30.11.2020

Vážení rodiče,

jsme potěšeni, že se již od příštího týdne opět potkáme s většinou našich žáků při prezenční výuce ve škole.

Od pondělí 30.11.2020 je zahájena povinná prezenční výuka všech žáků 1.stupně, žáků 9. ročníku a v rotačním režimu také žáků 6.-8. ročníku.

Podrobné informace k organizaci výuky dostanete během tohoto týdne prostřednictvím Edupage.

Děkujeme za spolupráci!

 

Prezenční výuka ZUŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

od 30.11. bude znovu obnovena prezenční individuální výuka ZUŠ v naší škole ( 1 pedagog+1 žák ). Hudební nauky budou i nadále pokračovat distančně.

Informace dostanete prostřednictvím vyučujících ZUŠ.

Prezenční výuka od 18.11.2020 pro prvňáčky a druháky

Vážení rodiče a milí žáci,

jsme rádi, že od středy 18.11.2020 můžeme znovu obnovit prezenční výuku pro žáky 1. a 2. ročníků.

Všechny upravené informace ohledně prezenční i distanční výuky Vám budou zaslány prostřednictvím EduPage a můžete je vyhledat na webu školy v záložce COVID-19.

Děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce Vašich dětí i zaslané podněty. Snažíme se je vyhodnocovat tak, aby se nám všem dobře pracovalo. Věřím, že toto náročné období společnými silami i Boží pomocí zvládneme.

 

Uzavření škol 14.10.2020

Vážení rodiče a milí žáci!

Dle nařízení vlády ČR se od středy 14.10.2020 do 1. 11.2020 uzavírají základní školy plně, tedy 1. i 2. stupeň. Uzavřena je také školní družina a školní klub.

Mateřská škola je v provozu, toto nařízení se na ni nevztahuje.

Žáci byli dnes řádně poučeni o povinnosti účasti pravidlech distanční výuky. Zákonným zástupcům i žákům budou během dnešního dne zaslány všechny informace prostřednictvím EduPage. Taktéž bude zaslán rozvrh s online hodinami pro 1 i 2. stupeň.

S případnými problémy se s důvěrou obracejte na vyučující, případně na vedení školy. Žádáme rodiče žáků, kteří se nahlásili na zapůjčení školních notebooků, aby si je během dnešního, nejpozději zítřejšího dne, vyzvedli.

Věřím, že toto náročné období společně a s Boží pomocí zvládneme.

Rozvrh online hodin pro 8. a 9. ročník

Vážení rodiče,

prostřednictvím EduPage jste dostali podrobné informace o výuce žáků během nouzového stavu od 12.10.2020.

Od tohoto týdne začínají žákům 8. a 9. ročníku online hodiny, v dalším týdnu budou online hodiny připraveny pro 6. a 7. ročník. Věnujte, prosím, pozornost tomuto rozvrhu, protože distatnční výuka je povinná a neúčast žáků na distanční výuce/ online výuce bez řádné omluvy zákonným zástupcem bude hodnocena neomluvenou hodinou.

Nové znění rozvrhu naleznete zde:

Rozvrh 12.10.-16.10.2020

Pozvánka na přednášku

Vážení rodiče,

pro zájemce zasílám odkaz na blížící se přednášku Rodičem v době webové. Přednáška bude streamovaná online a koná se dne 22.10. od 18h. Přednáška je součástí Festivalu bezpečného internetu.
Odkaz na přednášku:  http://www.icm.uh.cz/doc/2834/
 
Dále posílám odkazy na brožuru Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče
 
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/74-pravidla-bezpecneho-chovani-na-internetu-pro-rodice-2015/file
 
a Sharenting – nadměrné sdílení informací o dětech jejich rodiči
 
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/108-sharenting-web/file
 
Pro Vaše děti plánujeme v měsíci listopadu třídnické hodiny zaměřené na Kyberšikanu a ve vybraných třídách ladíme termíny přednášek na téma bezpečné chování na internetu, kyberšikana apod.
 
Jitka Bártková, metodik prevence

 

jablíčkohraní ve školní družince

Ve středu 23.9. proběhlo ve školní družině  „Jablíčkohraní“.
     Prvňáci se sešli ve školní kuchyňce, kde si povídali o tom, proč jsou jablka zdravá a co všechno je potřeba k tomu, než se k nám dostanou na stůl. Ochutnali jablečný mošt a štrůdl, zahráli si vlastnoručně vyrobené jablíčkové pexeso, pokusili se dostat jablko z vody hůlkami. Nakonec je kouzelná jablíčková babička za velkou snahu obdarovala. Každý dostal jablíčko a mohl dál soutěžit na školní zahradě.
     2. oddělení si užilo jablíčkohraní ve třídě. Přečetli si zajímavosti o jablkách. Následovala hra na hamouna, kde děti krájely a pojídaly jablíčka, sladké „červíky“ a prokládaly to rozinkami. Činnost zakončili chůzí po laně s jablíčkem na hlavě.
     Pro třeťáky bylo nachystáno deset stanovišť na školní zahradě. Děti postupně plnily úkoly, např.: projít určenou trasu s jablíčkem na hlavě nebo prohodit jablko kruhem kamarádovi. Museli prokázat i určité znalosti, např. poznat, které suroviny se nedávají do štrůdlu. Na závěr soutěžního odpoledne byly děti odměněny jablíčkem a výbornou jablkovou buchtou.
     Ve ŠD 4 se jablíčkohraní také povedlo, úkoly se dětem líbily. Měly možnost naučit se odrůdy jablek, popřemýšlet z čeho se dělá jablečný závin, vyzkoušet si svůj postřeh, obratnost a orientaci i poslepu. Jablíčko pak měly možnost sníst, nebo si mohly vyrobit tiskátka. Foto je k nahlédnutí ve školní galerii.