Školní družina v listopadu

Galaxie
V úterý 7. 11. všechna oddělení společně navštívila zábavný park Galaxie. Cestu tam si ŠD1 a ŠD 2 zpestřila procházkou po cyklostezce. Po svačince se nám otevřely dveře do Galaxie a děti s nedočkavostí vyslechly nezbytné pokyny a pak už si užívaly atrakcí. Věříme, že odcházely spokojené a určitě se těší, že půjdeme někdy znovu.

Sv. Martin
Ve čtvrtek 10. 11. přišly do spojené družiny 1., 2. a 4. třídy dvě děti ze školního klubu a mohli jsme si s nimi připomenout život sv. Martina a tradice, které se vážou k tomuto svátku. Dozvěděli jsme se, za jakých okolností se podle legendy stal z Martina – rytíře křesťan, kněz a posléze biskup. Potom jsme si zazpívali písničku “Martin jede” a vytvořili si pěkný obrázek znázorňující přicházející zimu. Těšíme se na další společnou akci.

Ve stejný den se 3. oddělení školní družiny vydalo do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Účastnili se programu Čtení v bublinách. Dozvěděli se o historii i současnosti vzniku komiksů a na závěr děti dostaly malý návod na to, jak si vytvořit vlastní komiks.

Stávka učitelů 27.11.2023

Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou oznámila, že většina pedagogických pracovníků naší školy se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude celý den zcela uzavřena, taktéž školní družina i školní klub. Mateřská škola však bude v provozu.

Jsem si vědoma toho, že rozhodnutí zaměstnanců školy Vám může komplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti. Je však bohužel faktem, že situace ve školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které zaměstnanci vstupují, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce zaměstnance škol znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky:

  • Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky
  • Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024, avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání všech žáků ve třídě)
  • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické.
  • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogické pracovníky), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu).

 

Zaměstnanci naší školy se v minulosti do žádné stávky nezapojili, ale nyní stávkují za kvalitu vzdělávání vašich dětí. Není jejich cílem poškodit dobré jméno školy, ale naopak bojovat za udržení kvality výuky, kterou jsme za poslední roky společně pracně vybudovali.

Předem děkujeme za podporu a pochopení.

Michaela Černošková, ředitelka školy

Školní družina v říjnu 

Krásně teplý a barevný říjen jsme využili hlavně ke hrám venku na zahradě a ke tvoření z přírodnin. Dvě odpoledne jsme vyráběli podzimní dekorace, hlavně věnečky a zdobili je šípky, kaštany a suchými květy. Byla to společná akce se staršími žačkami ze školního klubu. Ty rády pomohli mladším kamarádům a společně jsme si to moc užívali. Také jsme měli jednu akci mimo školu.  V pátek 13.10. jsme se tři oddělení vydala na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Viděli jsme, jak hasiči vyprošťují zraněného z auta. Pak jsme se přemístili do hasičských garáží, kde jsme se mohli podívat na různé zásahové obleky. Některé věci si děti mohly i vyzkoušet, např. hasičské přilby, nebo masky z dýchacích přístrojů. Nakonec jsme se podívali přímo do hasičských aut a vyzkoušeli si první pomoc. Dětem se návštěva moc líbila a doufají, že nebyla poslední. Foto z obou akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy. 

Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 12.10. se u Základní školy Okružní konalo 2. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Závodní trať vedla mezi panelovými domy v okolí školy. Počasí ještě přálo sportování venku. Naši školu reprezentovalo 10 závodníků: Jáchym Kučera ze 6.třídy, Ondřej Chvatík a Jan Výsmek z 3. třídy, Šimon Chadima, Šimon Dudr, Pavel Popelka, Karel Machala, Michaela Šimáková, Marie Kučerová ze 4. třídy a 5. třídu zastupovala Lucie Šintálová. Našim pomocníkem a fanouškem byla Julie Vrlová.

Výborného výsledku jsme dosáhli v kategorii I, kde startovalo 56 dvojic!

Dudr, Chadima – 9. místo
Šimáková, Kučerová – 11. místo
Popelka, Machala – 26. místo

V kategorii II se skvěle umístil:

Kučera na 6. místě

Kompletní výsledky najdete zde: ORIS – Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)

GRATULUJEME!

Děkujeme všem reprezentačním běžcům za jejich odvahu zkusit to, nevzdat a bojovat až do cíle. Také děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že na jaře se do závodu přihlásí více zájemců.

Adaptační pobyt 8.A

Naše nově spojená třída absolvovala adaptační pobyt na Nivách u Vsetína. Začátek byl v pondělí 2. října v ranních hodinách na utajovaném místě, na které se účastníci mohli dostat jen rozluštěním GPS souřadnic přiložených ve speciálním dopisu.

Tím místem byl park Komenského, kde na nás čekali dvě postavy vojáků. Velice záhy se celý pobyt proměnil ve vojenský výcvik, který vedla paní učitelka Klímová a Honzíková.

Během tří dnů jsme si vyzkoušeli spoustu zábavných her, aktivit a rituálů, které za sebou měly ukrytou myšlenku, jak nás jako dvě třídy sjednotit.

Nesmíme zapomenout na výborné jídlo, které nám připravovala paní ředitelka s paní asistentkou Kateřinou. Dále nechyběla silná ruka pana Škrly, který nám pomáhal a vyprávěl zajímavé příběhy. Na závěr nad námi bděla naše třídní učitelka Kubešová.

Adaptační pobyt byla skvělá akce, která nás naučila spoustě užitečných vlastností a vytvořila nám nezapomenutelné třídní vzpomínky a zážitky na celý život.

Jožka Němeček, Dominik Jurák, Tobi Dudr

Výprava páťáků za „Učitelem národů“

Ve středu 18.10.2023 se páťáci vypravili na exkurzi do Muzea J. A. Komenského do Uherského Brodu. První část programu byla zaměřená na poznání osobnosti tohoto věhlasného pedagoga. V úvodním sále si žáci vyslechli od paní průvodkyně život J. A. Komenského. Kromě hutného informačního materiálu bylo k vidění množství obrazů i trojrozměrných předmětů. Žáci pak hledali odpovědi na otázky z interaktivních panelů.

V druhém expozičním sále jsme shlédli unikátní audiovizuální projekci, kdy pomocí UV mapování byly přímo na trojrozměrný model města – světa, promítány výjevy z Labyrintu.  V sále s názvem Theatrum, tedy jakési expoziční divadlo, jsme shlédli krátký film podle Komenského spisu „Divadlo veškerenstva věcí“. Čtvrtá část byla věnovaná Komenského knihám a mohli jsme vidět i tiskařský lis. V poslední části expozice jsme mohli shlédnout vizuální ztvárnění J. A. Komenského na bankovkách, známkách, medailích i odznacích, včetně humorných karikatur.

Druhá část programu byla pro žáky přitažlivá tím, že se ocitli ve staré škole. Přivítal je pan učitel a rázem se na chvíli stali žáky z doby J. A. Komenského. Učili se podle jeho metod a největším zážitkem, zvláště pro chlapce, bylo praktické představení trestání žáků v tehdejší době.

Věřím, že si žáci odnesli mnoho poznatků z učiva Vlastivědy i nezapomenutelných zážitků.

Adaptační pobyt 6.A

V pondělí 8:00 jsme měli sraz na školní, kde nás čekaly paní učitelky převlečené za námořníky. Museli jsme odevzdat své palubní lístky a potom jsme šli do parku hrát hry. Po několika hrách (například na maják a skaliska) jsme odešli na autobusové nádraží. Jeli jsme autobusem asi 45 minut, pak jsme přestoupili a jeli dalších 10 minut. Po vystoupení z druhého autobusu jsme šli asi 2 km pěšky. Po příchodu jsme si dali výborný oběd a po něm jsme zjišťovali jako agenti informace o chatě a učitelích. Po této hře jsme se šli ubytovat a měli volno – kluci hráli fotbal. Po volnu jsme hráli pif paf a krokodýli a pak byla svačinka. Po ní jsme se seznámili s režimem dne a pravidly a vyrobili si obálky na vzkazy. Před večeří jsme si ještě zahráli Všichni na palubu. Po večeři byl rituál, kde jsme zhodnotili celý den a šli spát.

Pokračování textu Adaptační pobyt 6.A

Závody v přespolním běhu

Ve středu 4.10. se 3 reprezentanti z naší školy zúčastnili závodu v přespolním běhu, zvaném Trnavský vrch. Speciálně vypraveným autobusem jsme z ulice Hradská vyrazili směr Trnava. Závodníky zde čekalo krásné slunečné počasí. Tyto tradiční závody mají start u zdejší ZŠ, která tento závod již léta skvěle organizuje. Trať vede po zpevněných i nezpevněných cestičkách po rovině, do kopce i z kopce.

V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentoval šesťák Jáchym Kučera a trať dlouhou 1 500 m uběhl za 8 minut 32 sekund na 22. místě. Na jeho první závod to nebylo špatné.
V kategorii 8. a 9. tříd startovali Štěpán Lahoda a Samuel Hodgson. V konkurenci 43 závodníků se neztratili. Štěpán uběhl 3 kilometry za 14 minut a 34 sekund na 28 místě. Samuel Hodgson doběhl na krásném 7. místě, když ve vedoucí skupince soupeřil s triatlonisty, duatlonisty, orienťáky a s běžci-atlety. Jeho čas byl rovných 13 min.
Za bojovný výkon a sympatické chování po celou dobu pobytu na závodech vyslovuji uznání a pochvalu.

Září ve školní družině

V letošním školním roce se snažíme propojit družinu a klub. Jde o společně prožitý čas při hře, o zábavu, poučení, kamarádské vztahy mezi mladšími a staršími dětmi. V září přišly děti ze školního klubu mezi prvňáky v přestrojení jako postava sv. Václava a jeho družina. Děti hádaly, kdo to k nim přišel. Svatého Václava poznaly až po podrobnějším představení svého života. Tvořili jsme svatováclavskou korunu, meč, papírový hrozen. Na zahradě jsme hráli kuličky. Každý dostal za odměnu sladké hroznové kuličky, ale takový počet, kolik se mu podařilo trefit. Moc jsme si to užili.