Deváťáci v DISU

Deváťáci na DISu ve Fryštáku

Ve středu 7. 9. 2022 jsme se společně celá naše třída vydala na Orientační dny do Fryštáku. Jako téma jsme si vybrali vztahy a poznání sebe samých. Už při příjezdu na nás čekal jeden z prvních úkolů, a to rozdat přítomným obyvatelům Fryštáku kartičky a popřát jim hezký den. Po splnění tohoto úkolu jsme se společně vydali do domu Ignáce Stuchlého, kde jsme následující dny pobývali. Venku u ohniště jsme se seznámili s našimi třemi skvělými lektorkami, poznali objekt i sebe navzájem. Po obědě už přišla náročnější aktivita hra Limeriky – kdy jsme si museli zapamatovat hodně básniček a ty pak přeříkávat jeden druhému a na konci této štafety instruktorkám. Některé z nich uslyšíte jistě ještě v průběhu celého roku a my je z hlav nedostaneme snad už nikdy.

Pokračování textu Deváťáci v DISU

Den církevního školství

V pátek 16.9. naše škola oslavila Den církevního školství,  na svátek svaté Ludmily, patronky církevních škol. V 8 hodin jsme se zúčastnili mše svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Po mši svaté se žáci I. stupně vypravili do zábavního parku Galaxie.

Třídy II. stupně měly  sportovní turnaj na hřišti Salesiánského klubu mládeže. 

Děvčata soutěžila ve vybíjené. Vítězkami se staly deváťačky.

Výsledky zde:

  1. místo 9. třída 3 výhry
  2. místo 7.A.+7.B 2 výhry
  3. místo 8. třída 1 výhra
  4. místo 6. třída 

Chlapci hráli fotbal a vítězem je také 8. třída, i když ji potrápili skvělým výkonem sedmáci i šesťáci.

Výsledky zde:

  1. místo 8. třída 5 bodů
  2. místo 7. A třída 3 body
  3. místo 9. třída  2 body
  4. místo 6 + 7.B . třída 2 body

Zahájení školního roku 2022/23

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme zahájili nový školní rok v 8 hod. při slavnostní mši sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Tu sloužil o. Antonín Pražan spolu s o. Petrem Vaculíkem.  

Na závěr mše sv. jsme přivítali nové posily učitelského sboru a především 29 nových prvňáčků, rozdělených do dvou prvních tříd.

Vítáme naše nové prvňáčky v naší škole a přejeme jim mnoho radosti z poznávání všeho nového. Našim deváťákům přejeme pokojný průběh a mnoho sil do posledního roku, ať úspěšně složí přijímací zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na jejich vysněné životní dráze.

Požehnaný nový školní rok Vám všem!

Zahájení školního roku 2022/23

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Srdečně Vás zdravím na sklonku prázdnin a zasílám informace k zahájení školního roku 2022/23.

Školní rok 2022/23 zahájíme společnou mší sv. ve čtvrtek 1.9.2022 v 8 hod. v kostele PMPK na Jižních Svazích. Po mši sv. přivítáme a představíme nové prvňáčky. Poté se společně žáci pod vedením třídních učitelů přesunou do školy. V tento den bude vyučování ukončeno v 10.40 hod.

V pátek 2.9.2022 bude zkrácena výuka, přičemž žáci budou odcházet postupně na oběd dle rozpisu, od 10.40 – 12.10.hod.

Od pondělí 5.9.2022 bude zahájena výuka dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Od 1.9.2022 bude v provozu školní jídelna i školní družina, klub.

Na všechny se moc těšíme!

M. Černošková, ředitelka školy

Zvýšení ceny stravného od1.9.2022

 Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci školy!

Tímto Vám oznamujeme, že od 1. 9. 2022 dojde k navýšení ceny stravenek, a to od 3,- Kč pro žáky i zaměstnance/cizí strávníky z důvodu zvýšení cen potravin v souladu s vyhláškou o školním stravování č.107/2005.

Ceny obědů se zvyšují o 3,- Kč ve všech kategoriích. Nezvyšuje se cena svačinek a přesnídávek CMŠ a ZŠ.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Exkurze Osvětim 2022

13. června 2022 se žáci 9. a 8. ročníku vydali na cestu za historií do koncentračního tábora Osvětim. Ve 4 hodiny ráno jsme vyrazili ze Zlína a po dalších čtyřech hodinách cesty jsme dorazili do státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Prohlídka se skládala ze dvou částí. V první části jsme si prošli menší tábor Auschwitz I přímo v Osvětimi a v části druhé jsme popojeli o trochu dál do Březinky, kde jsme navštívily obrovský vyhlazovací tábor Auschwitz II-Birkenau. Po ukončení prohlídky v muzeu, jsme se přesunuli do obchodního centra v Osvětimi, kde jsme měli krátký rozchod. Poté jsme se už bezpečně vrátili zpátky do Zlína.

Připojujeme zážitek z koncentračního tábora prababičky jednoho z našich žáků.

Zážitky z koncentračního tábora

Červen ve školní družině

V pondělí 13.6. jsme zakončili celodružinový program “Cestování po ostrovech “ cestou za pokladem. Celý rok jsme se po měsících snažili získat 9 klíčů. Ty nám cestu k pokladu otevřely. A poslední úkol – splnit pět sportovních disciplín: krmení ryb, lovení ryb, zásah krokodýla, ošetřit raněné a zdolat cestu ze zajetí. Všichni zdárně došli. Naučili jsme se spolupracovat s ostatními členy posádek a vytrvat až do cíle. Díky všem za snahu a radost ze společné hry.