Oslava Dne církevního školství

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 17.9.2021 oslavíme Den církevního školství mší svatou v 8 hod. v kostele Filipa a Jakuba ve Zlíně. Všechny vás na ni srdečně zveme!

Poté si žáci 1. stupně užijí zábavné dopoledne v Galaxii a žáci 2. stupně budou mít sportovní turnaje na hřišti u salesiánů. Více informací o akci rozešlou třídní učitelé prostřednictvím Edupage.

 

Parkování u školy

    Vážení rodiče, 

     Naléhavě žádáme všechny rodiče našich žáků, aby neparkovali na parkovišti, které je vyhrazeno pouze pro zaměstnance naší školy a zaměstnance pedagogické školy. Najíždění rodičů s dětmi na uvedené parkoviště, které je zároveň přístupovou cestou ke škole, je z hlediska bezpečnosti příchodu žáků do školy nepřijatelné. K parkování, prosím, využívejte parkoviště u hlavní cesty z boku školy ( u popelnic )

Děkujeme za pochopení!

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na první třídní schůzky v letošním školním roce. 

Třídní schůzky se budou konat v úterý 7. 9. 2021 od 16:00.

Setkáme se nejprve všichni společně v 16:00 ve školní jídelně a poté budou následovat klasické třídní schůzky s třídními učiteli a asistenty v daných třídách. 

V tento den  také proběhne sběr papíru a to od 14:00 do 17:00.

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Zahájení školního roku 2021/22

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Dnes jsme společně zahájili nový školní rok 2021/22 slavnostní mší svatou v 8 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Otec Toník Pražan nám připomněl, jak dobře a bezpečně se máme, když můžeme chodit do školy a zdůraznil potřebu “ dobrého větru“ v podobě Ducha svatého. Mši svatou svým nádherným zpěvem doprovodila naše schola, které tímto velmi děkujeme. 

Při mši svaté jsem slavnostně přivítali 18 nových prvňáčků, kteří se do školy moc těšili! Pomyslnou štafetu jim předali naši „deváťáci“ a obdarovali je malým dárkem. 

Věřím, že si tuto krásnou chvíli udržíme v srdci a budeme z ní čerpat celý školní rok! Přeji nám všem příznivý rok s dětmi ve školních lavicích ve společenství svých spolužáků i učitelů a hodně zážitků z poznávání všeho nového!

Zkouška scholy

Milí žáci,
ve středu 1. 9. bude zkouška scholy přede mší sv. v 7. 15 v kostele PMPK. Houslistky a flétnistky prosím, aby si nezapomněly vzít s sebou hudební nástroje.
Na všechny se těší Hana Poislová

Děkovná mše sv. na konci školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy!

Školní rok 2020/21 se blíží ke svému konci.  Děkovat za něj budeme při závěrečné mši sv. ve středu 30.9.2021 v kostele PMPK na Jižních Svazích. V 9.30 proběhne rozloučení s žáky 9. ročníku a v 10 hod. bude slavnostní mše sv. Všichni jste srdečně zváni!

Děkujeme všem rodičům i žákům za pomoc, trpělivost, pochopení i modlitby v tomto mimořádně náročném školním roce. Věříme, že Pán nám dá své požehnání i do dalšího školního roku, ať už přinese cokoliv. 

Přejeme Vám požehnané a odpočinkové prázdniny a načerpání nových sil!

Oslava 10. výročí založení Církevní mateřské školy

Vážení rodiče a přátelé naší školy!

     V pondělí 21.6.2021 jsme mohli prožít krásnou oslavu k 10. výročí založení naší církevní mateřské školy. Jsme vděčni, že jsme mohli společně se zástupci zřizovatele, spřátelených škol a školek i rodičů, pedagogů a dětí prožít slavnostní mši sv., kterou sloužil o. biskup Antonín Basler. V promluvě nám připomněl výchovný rozměr školy budovaný na křesťanských hodnotách a děti oslovil nejkrásnějším příběhem “ O Ježíši „.

     Společně jsme pak pokračovali v oslavách u Salesiánů, kteří nám poskytli pro tuto akci své zázemí. Slavnostně jsme pasovali předškoláky na školáky. O program pro děti se postaral balonkový klaun pan Taraba a žáci 8. a 9. ročníku s připravenými aktivitami na hřišti.  Po celý čas jsme mohli ochutnat grilované speciality od pana Kosa,  vynikající občerstvení našich kuchařů i buchty našich maminek.

Díky Bohu za krásné počasí i požehnaný celý čas. Díky všem, kteří se o založení školky zasloužili, podporují ji a modlí se za ni. Díky paním učitelkám za mateřský přístup i rodičům, že nám s důvěrou svěřujete své děti. Naší školce přejeme, ať z ní nikdy nevyprchá jedinečnost a výjimečnost vlídného a laskavého prostředí podpořeného celistvou pedagogikou Franze Ketta. Boží ochrana a pomoc ať ji provází i nadále!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve středu 23. června 2021 v 16 hodin se budou konat třídní schůzky. Vzhledem ke COVID-19 bude zahájení třídních schůzek netradičně ve třídách a informace ředitelky školy budou přenášeny školním rozhlasem. Poté dostanete další informace od třídních učitelů.

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY PŘIŠLI S RESPIRÁTORY A DODRŽOVALI HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

MISE 45

V pátek 11. 6. 2021 proběhla v Centrálním parku na Jižních Svazích matematická soutěž pro žáky 4.a 5. tříd ZŠ Zlínského kraje. Perfektně ji připravila Mgr. Zuzana Pátíková, Ph. D., z Univerzity Tomáše Bati spolu s kolegy. Pětičlenná nebo čtyřčlenná družstva dětí plnila matematické úkoly na pěti stanovištích – ostrovech Souostroví Smaragdového draka, a snažila se získat potřebné suroviny (např. dřevo, obilí…) k obnovení Ostrova zlomené kletby, který spláchla vlna tsunami. Z naší školy se soutěže zúčastnily týmy z 5. A, 5. B a 4. A. Počasí bylo nádherné, organizace soutěže probíhala hladce, žáci podávali neuvěřitelné matematické výkony. Na závěr byly hojně odměněni bohatým občerstvením. Borci z 5. B získali skvělé 2. místo z 19 soutěžích týmů, Matemágové z 5. A dosáhli na výborné 4. místo. Einsteni ze 4. A měli trochu nevýhodu, protože přece jen jsou o rok mladší, rozhodně ale nezůstali poslední a obhájili 12. místo. Všem soutěžícím upřímně gratulujeme a děkujeme organizátorům za krásné dopoledne!

M. Horáková