Elektronické objednávání svačinek od ledna 2017

Vážení rodiče,

Jsme rádi, že během prosince 2016 se ukázalo, že o školní svačiny je velký zájem.

V prosinci, si děti svačiny kupovaly ještě za hotové. Nyní od ledna 2017 bude nákup svačinek probíhat bezhotovostně –  formou inkasní platby. S tím souvisí i elektronické objednávání svačin –  přes elektronický systém Cardpay,  tzn. buď přes tento odkaz na webu: https://skola.czszlin.cz:4434/iorders/  a nebo si žáci objednají svačiny přímo ve škole přes dotykovou obrazovku ve školní jídelně. Děkujeme.

 

19. týdenní plán pro žáky

Milí žáci.

Zde je 19 týdenní plán 2.1-6.1.2017. V pondělí 2. 1. 2017 máte ještě vánoční prázdniny, ale v úterý 3. 1. 2017 už opět začínáme. Rozjezd bude postupný.

Přeji Vám všem požehnaný rok 2017. Obzvlášť žákům 9. ročníku přeji, aby vyšly všechny významné kroky v jejich „dosavadní kariéře“.

Pololetí se blíží mílovými kroky, čekají pololetní písemné práce a postupné uzavírání prospěchu ve všech předmětech. Hodně zdaru všem!

Poděkování a přání do nového roku 2017

Vážení rodiče a příznivci naší školy!

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste naší škole a školce v uplynulém roce věnovali. Velmi si vážíme z Vaší strany každé invence – ať je to modlitba, či hmotná pomoc.

Vše je velmi potřebné a mohu Vás ujistit, že nám Vaše otevřené srdce přineslo mnohý užitek.

Boží Dítě, které se narodilo do betlémské stáje, kéž žehná a provází každého z Vás v nastávajícím roce 2017.

Program ve škole ve čtvrtek 22. 12. 2016

Ve čtvrtek 22. prosince 2016 se žáci ve všech třídách spolu se svými třídními učiteli setkali už ráno kolem stromečků a předali si navzájem drobné dárečky. 

Poté jsme v 10:00 na předvánoční mši svaté v kostele   svatých Filipa a Jakuba všichni společně poděkovali za vše dobré, co jsme mohli ve škole v roce 2016 prožít. 

Pokračování textu Program ve škole ve čtvrtek 22. 12. 2016

BELLA A SEBASTIAN 2

V pátek 16. 12. dostali žáci předvánoční dárek – místo vyučování šla celá škola do kina. Vybrat film, který by zaujal děti od přípravné třídy po deváťáky, není lehké, tentokrát se to ale docela povedlo. Ti nejmenší se chvilkami určitě trošku báli, ti největší sledovali příběh desetiletého chlapce s nadhledem. Všichni ale nakonec spokojeně zatleskali. A kdo ví, možná si někdo přečte i knižní předlohu.

V předsálí se pak učitelé pokusili rozdat zapomenuté kousky oblečení (čepice, rukavice, ponožka (to jako opravdu vážně …) a jednotlivé třídy se postupně vrátily do školy na oběd. I když někteří stihli při představení spořádat obrovské kelímky popcornu – bez toho by divácký zážitek zřejmě nebyl úplný.

Adventní jarmark

V úterý 13. prosince 2016 se v naší škole v odpoledních hodinách uskutečnil jarmark (zde je k dispozici krátké video z akce).  Žáci  nabízeli své výrobky a návštěvníci vybírali a nakupovali. V akci též byly dílničky, které probíhaly ve třídách na II. stupni.  Bylo to  jako na „opravdickém“ jarmarku!

A poté se školní jídelna proměnila v jeden velký kulturní stánek a už to začalo. Nejprve se představili naši školkáčci spolu s dětmi z Přípravné třídy. Zatančili a zazpívali a hned v úvodu rozzářili všechny přítomné tváře. Následovalo strhující nastudování betlémských událostí v podání žáčků z I. A. A to byl teprve začátek.

Pokračování textu Adventní jarmark

Listopad ve družině

     Listopad ve školní družince nám připomněl, že máme v nebi své vzory a patrony. Děti byly nadšené dozvědět se něco o svém svatém jmenovci. Na zemřelé jsme mysleli modlitbou při vycházce ke kapličce. Také jsme vyráběli papírové svíčky.

    Týden před svátkem sv. Martina si naši nejmenší školáci připravili bílé koníky, vystřihovali vločky.

Pokračování textu Listopad ve družině

Adventní Vídeň

5. prosince 2016 se uskutečnil dlouho očekávaný zájezd žáků II. stupně do předvánoční Vídně. Návštěvu rakouské metropole jsme zahájili na předměstí Vídně v Gerasdorfu. Nákupy v tamějším nákupním centru G3 rozehřály a příjemně naladily zejména něžnější část naší výpravy. Návštěvu historické části města jsme zahájili v katedrále sv. Štěpána. Gotický chrám jsme si důkladně prohlédli a také poprosili o Boží ochranu.

Pokračování textu Adventní Vídeň