Rádi si připomínáme přípravku ze školního roku 2016/2017

Přípravná třída byla v naší škole otevřena ve školním roce 2016/2017. Přestože ohlasy na přípravku byly výborné,  pro školní rok 2017/2018 se nám nepodařilo naplnit požadovanou kapacitu 10 dětí s odkladem povinné školní docházky (stanovených školským zákonem) pro přípravnou třídu a třída nebyla otevřena.

 .

Budeme-li  živi a zdrávi, a bude-li ze strany rodičů zájem, rádi přípravku otevřeme ve školním roce 2018/2019.

Přípravná třída

V letošním školním roce jsme v naší škole „premiérově“ otevřeli přípravnou třídu. Blížíme se k závěru prvního pololetí. Aktivity našich nejmenších žáčků jsou bohaté a jejich výsledky potěšující (zde je aktuální foto…) Máme radost, že se všichni „nulťáčci“ do školy opravdu pravidelně těší a tráví spolu rádi společné chvíle.

Poděkování patří především paní učitelce, která jde „zcela novou cestou“. Náš nultý ročník je první otevřená přípravná třída v celém našem kraji.

Nahlédněte spolu s námi do naší přípravné třídy…