Zkrácené vyučování v pátek 20.10.2017

Vážení rodiče a milí žáci!

 

Z důvodu voleb do parlamentu ČR bude v pátek 20.10.2017 zkrácené vyučování. Žáci  I. stupně budou odcházet na oběd  po 3. vyučovací hodině a  v průběhu 4. vyučovací hodiny žáci II. stupně.

 

Školní družina bude za příznivého počasí venku na hřišti, za nepříznivého počasí bude dočasně přesunuta do tříd II. stupně, tedy ve 2. patře budovy školy. Zároveň prosíme rodiče, aby své časové možnosti uzpůsobili  v tento den pokud možno dřívějšímu vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Kroužek angličtiny začíná…

Vážení rodiče a milí žáci!

 

Kroužek angličtiny pro mladší žáky byl již minulý týden zahájen.Od příštího týdne budou žáci 1. i 2. třídy spojeni do jedné skupiny a kroužek bude probíhat v úterý v čase od 13.00 – 13.45 hod.

 

Na žádost rodičů bychom rádi příští pondělí zahájili také kroužek angličtiny pro žáky 3.-5. tříd. Věnujte, prosím, pozornost přihláškám do tohoto kroužku, které přinesou Vaše děti zítra domů. Do pátku 13.10., prosím, odevzdejte návratky třídním učitelům. Kroužek bude probíhat v pondělí v čase od 13.45 – 14.30 hod. Oba kroužky povede paní Mgr. Markéta Kunová.

Žáci IX. ročníku v DISu

Deváťácí si užili tři vydařené záříjnové dny v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Podívejte se s námi, fotografie hovoří za vše…

.

Poděkování patří všem, kdo se o naše žáky ve Fryštáku starali a připravili pro ně tento báječný čas a také paní třídní učitelce. Samozřejmě i všem samotným žákům devátého ročníku, kteří vědí, že je třeba si společně stráveného času vážit…, čas se krátí. Na dveře už pomalu tlučou budoucí povinnosti.

Září ve školní družině

Měsíc září nám přinesl radost a chuť do všech činností, takže jsme jich vystřídali velmi mnoho i díky rozmarům počasí. Družinky byly stále plné hravých dětí, a tak jsme mohli číst, relaxovat, malovat, tvořit, cvičit v tělocvičně, běhat na školních zahradách, stavět z písku. Také vycházky a všechny hřiště z blízkého okolí už začínáme pomalu poznávat.

.

Neopomenuli jsme ani dva krásné svátky, a to sv. Ludmilu a sv. Václava.