Kroužky v pondělí 30.dubna

Vážení zákonní zástupci!

 

V pondělí 30. dubna budou mít žáci se svými třídními učiteli náhradní program bez výuky dle rozvrhu. Vyučování bude ukončeno ve všech třídách v 11.40. V tento den bude v provozu školní jídelna i školní družina a klub.

 

V tento den bude zrušen kroužek AJ pro mladší žáky a florbal.

Kroužek florbalu se také nebude konat v těchto termínech:

3.5.,7.5.,10.5.,14.5. a 17.5.

 

Scholička se uskuteční v dřívějším termínu, a to v čase od 12.30 – 13.15 hod.

 

Děkujeme za pochopení!

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,  

 

z důvodu nepřítomnosti paní vedoucí ŠJ Jany Rakové nebude možnost v týdnu od 16. -20. 4. 2018 dobíjet stravné v hotovosti ani vyměňovat či prodávat čipové stravovací karty. Poslední možnost dobití kreditu na čipovou kartu v hotovosti bude tento pátek 13. 4. 2018 a další až v úterý 24. 4. 2018 v obvyklém čase. Telefonické  přihlašování a odhlašování obědů v uvedeném týdnu, prosíme, provádějte na tel. čísle 577 271 434 nebo na mobil. čísle 604 225 799 /kancelář školy/.

 

Děkujeme za pochopení.

Zápis do prvních tříd v CZŠ

Vážení zákonní zástupci,

velmi nás těší, že máte zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 proběhl v  CZŠ a MŠ v pátek 6. dubna 2018 v době od 13:00 do 18:00. 

.

Elektronický zápis do naší školy probíhal od 19. března 2018 do 5. dubna 2018 na adrese: zapisdozszlin.cz. Zde bylo možné  pro zápis zarezervovat čas.

Pouť ke Svaté vodě

V rámci přípravy na 1. sv. přijímání se v neděli 25. 3. 2018 odpoledne vydala početná skupina dětí a  rodičů, doprovázená O. Pavlem Glogarem, na pouť ke Svaté vodě v Malenovicích. Cestou jsme museli překonat rozblácenou cestu, ale ke kapličce jsme dorazili. Děti čekala společná hra, opékání špekáčků a křestní katecheze přímo u pramene. Přes chladné počasí a náročné podmínky všechny děti osvědčily svou vytrvalost, neutuchající energii, schopnost vždy se znovu zvednout z bláta na nohy a spoustu dalších kladných vlastností. To všechno se jim určitě bude do života hodit.