Archiv autora: Michaela Vančurová

Duben ve školní družině

Duben byl měsícem Velikonoc a prvních květin

     Děvčata, převážně z přípravné třídy, se ráda učila plést věnečky, trhala květiny a pořádaly se soutěže o nejdelší květiny.

       Na začátku dubna všechny děti při dopravní výchově hravou formou hádaly nebo soutěžily ve znalostech dopravních značek. Správné odpovědi jim byly bodovány a přičteny k celoroční hře. Mladší děti tvořily značky slušného chování podle pravidel školní družiny. Do jim známých tvarů dopravních značek vymýšlely piktogramy s pravidlem, které si vybraly. Pokračování textu Duben ve školní družině

Únor ve školní družině

      Měsíc únor byl ve znamení karnevalu a příprav na něj.

     Všechna oddělení celý týden vyráběla ozdoby a dekorace ke karnevalu. Řetězy byly dlouhé i přes celou třídu J. Také si každé dítě vyrobilo masku nebo škrabošku podle vlastní fantazie.

     V pondělí 27. 2. se uskutečnil karneval pouze pro družinu a klub v jídelně. Celé dvě hodiny děti tančily, bavily se a soutěžily. Během programu se děti mohly přijít vyfotit do fotokoutku se zábavnou rekvizitou nebo bublinou. Pokračování textu Únor ve školní družině

Prosinec ve školní družině

Na fotografiích, ale i slovem: v ranní družině děti putovaly společně s příběhy jedné rodiny ze současnosti. Chování rodiny bylo dětem blízké svým prožíváním tradic, aktuálními dětskými otázkami a zábavně prožitými situacemi ze strany všech členů rodiny. Ve všech odděleních na začátku měsíce se všechny děti zapojily do vyrábění přání pro pacienty do krajské nemocnice. Při svých vycházkách jsme s dětmi navštívily hřiště v areálu skautské klubovny na konečné zastávce autobusu 33. Určitě jsme tu nebyly naposled.

Pokračování textu Prosinec ve školní družině

Zprávičky z družinky

IMG_5669

Letošní měsíc září ve školní družince nám přál svým krásným letním počasím, a tak jsme mohli být hlavně venku na obou zahradách u školy.

Družinku využívají téměř všechny  děti od 1. do 5. třídy. Každé má své potřeby a zájmy, které naplňuje v pestré nabídce zájmových činností. S chutí jsme se pustili do všech her a tvoření. Dověděli jsme se něco o sv. Ludmile, sv. Václavu a připomenuli jsme si, že naši andělé strážní nás provází celý den. Děti měly radost i ze společné práce na téma „zvířátka“, čímž jsme si připomněli sv. Františka.

Díky patří i salesiánům z naší farnosti za jejich prostory a hřiště, které jsme využili v pátek 7. října a strávili jsme u nich pěkné odpoledne.

Zde jsou k nahlédnutí fotografie.