Archiv autora: Michaela Černošková

Kroužky v pondělí 30.dubna

Vážení zákonní zástupci!

 

V pondělí 30. dubna budou mít žáci se svými třídními učiteli náhradní program bez výuky dle rozvrhu. Vyučování bude ukončeno ve všech třídách v 11.40. V tento den bude v provozu školní jídelna i školní družina a klub.

 

V tento den bude zrušen kroužek AJ pro mladší žáky a florbal.

Kroužek florbalu se také nebude konat v těchto termínech:

3.5.,7.5.,10.5.,14.5. a 17.5.

 

Scholička se uskuteční v dřívějším termínu, a to v čase od 12.30 – 13.15 hod.

 

Děkujeme za pochopení!

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,  

 

z důvodu nepřítomnosti paní vedoucí ŠJ Jany Rakové nebude možnost v týdnu od 16. -20. 4. 2018 dobíjet stravné v hotovosti ani vyměňovat či prodávat čipové stravovací karty. Poslední možnost dobití kreditu na čipovou kartu v hotovosti bude tento pátek 13. 4. 2018 a další až v úterý 24. 4. 2018 v obvyklém čase. Telefonické  přihlašování a odhlašování obědů v uvedeném týdnu, prosíme, provádějte na tel. čísle 577 271 434 nebo na mobil. čísle 604 225 799 /kancelář školy/.

 

Děkujeme za pochopení.

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 27.2.2018 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády.

 

V kategorii A ( 6. třída ) nás reprezentoval Jan Genzer, který se umístil na 2. místě ( z 26 žáků ), což mu vyneslo postup do krajského kola.

 

V kategorii B ( 7. třída ) nás reprezentoval Mikuláš Pospíšilík, který se umístil na 7. místě ( z 26 žáků )

V kategorii C ( 8.a 9. třída ) nás reprezentoval Ondřej Oharek, který se umístil na 14. místě ( z 27 žáků )

Všem zúčastněným patří velké absolutorium, za vynikající reprezentaci naší školy.