Archiv autora: Jana Langerová

Schůze Spolku rodičů

Tradičně v den třídních pohovorů v úterý 21. 11. 2017 od 17 hodin proběhla také konstruktivní schůzka zástupců rodičů v SRPŠ. Poděkování všem třídním důvěrníkům a hostům za jejich účast.

 

                              předseda Spolku rodičů Milan Kuna

Pohovory s rodiči a sběr papíru

V úterý 21. listopadu 2017 proběhly v odpoledních hodinách ve škole pohovory k prospěchu a chování žáků. Děkujeme všem rodičům za zájem o vzdělávání jejich  dětí a hojnou účast na pohovorech.

.

 

V úterý odpoledne a ve středu do 16 hodin proběhl před školou také sběr starého papíru.  Kontejner se podařilo opět naplnit. Děkujeme! Výtěžek ze sběru bude poukázán na účet Spolku rodičů při naší škole, který pravidelně finančně podporuje naši školu. 

Setkání s rodiči žáků IX. A

V rámci příprav na budoucí směřování žáků IX. ročníku se v úterý 7. 11. 2017 uskutečnilo ve škole v kmenové učebně IX. A setkání vedení školy s rodiči našich budoucích absolventů.

.

Na programu byl informační servis k přijímacímu řízení na SŠ, připravený výchovnou poradkyní. Rodiče byli  seznámeni  s nabídkou SŠ a s přípravou žáků na přijímací řízení ze strany školy.

.

Jsme potěšeni, že ze strany rodičů byl o schůzku zájem. Věříme, že žáci IX. ročníku teď opravdu pořádně zaberou a jejich příprava na přijímačky bude příkladná. Jak se říká: připraveným štěstí přeje!

Žáci IX. ročníku v DISu

Deváťácí si užili tři vydařené záříjnové dny v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Podívejte se s námi na fotografie a  čtěte info Magdy Uhlíkové o akci.

.

Poděkování patří všem, kdo se o naše žáky ve Fryštáku starali a připravili pro ně tento báječný čas a také paní třídní učitelce. Samozřejmě i všem samotným žákům devátého ročníku, kteří vědí, že je třeba si společně stráveného času vážit…, čas se krátí. Na dveře už pomalu tlučou budoucí povinnosti.

Třídní schůzky a sběr papíru

Vážení rodiče.

V úterý 19. září 2017 proběhly ve škole třídní schůzky, zároveň také proběhla členská schůze Spolku rodičů a přátel. 

 

.

V úterý 19. 9. proběhl v odpoledních hodinách sběr starého papíru. Výtěžek je  poukázán na účet Spolku rodičů, který pravidelně školu finančně podporuje. Díky za Vaši ochotu, že jste se zapojili  s dětmi do sběru.

Členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče a přátelé školy.

V úterý 19. 9. 2017 proběhla v CZŠ členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při CZŠ a MŠ ve Zlíně.

Program:

– schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2016:

– schválení plánu hospodaření a platby členských příspěvků na rok 2018:

– informace o činnosti v roce 2017

Děkujeme za Vaši účast.

Milan Kuna, předseda SRPŠ

Přílohy:

Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ 2016

Plán hospodaření Spolku na rok 2018

Informace k prodeji dotovaných výrobků ve školním bufetu

V minulých dnech jsme obdrželi od firmy Laktea, která zajišťuje do naší školy dodávku mléčných dotovaných výrobků a dalšího sortimentu do školního bufetu, toto sdělení:

.

Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy max. dva kusy na měsíc a žáka. TOTO MLÉKO OBDRŽÍ VŠICHNI ŽÁCI ZDARMA.

První závoz plánujeme ve 38. týdnu (18.-24.9.2017) – 1 neochucené trvanlivé mléko / žák, další závoz bude hned následující 39. týden (25.9.-1.10.2017).

Pokračování textu Informace k prodeji dotovaných výrobků ve školním bufetu

Den církevního školství

V pátek 15. září, v předvečer svátku svaté Ludmily, patronky našich církevních škol,  naši žáci  a učitelé oslavili Den církevního školství.

.

Nejprve jsme zahájili tento den při mši svaté u sv. Filipa a Jakuba v dolní farnosti. Otec Berka navrhl všem přítomným, aby si každý udělal pomyslné selfíčko, kde nebude jen známá tvář, ale především pohled na vlastní duši. Na konci mše svaté novokněz, otec Berka udělil našim žákům a pedagogům novokněžské požehnání. Pokračování textu Den církevního školství