Archiv autora: Jana Langerová

Žáci IX. ročníku v DISu

Deváťácí si užili tři vydařené záříjnové dny v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Podívejte se s námi, fotografie hovoří za vše…

.

Poděkování patří všem, kdo se o naše žáky ve Fryštáku starali a připravili pro ně tento báječný čas a také paní třídní učitelce. Samozřejmě i všem samotným žákům devátého ročníku, kteří vědí, že je třeba si společně stráveného času vážit…, čas se krátí. Na dveře už pomalu tlučou budoucí povinnosti.

Třídní schůzky a sběr papíru

Vážení rodiče.

V úterý 19. září 2017 proběhly ve škole třídní schůzky, zároveň také proběhla členská schůze Spolku rodičů a přátel. 

 

.

V úterý 19. 9. proběhl v odpoledních hodinách sběr starého papíru. Výtěžek je  poukázán na účet Spolku rodičů, který pravidelně školu finančně podporuje. Díky za Vaši ochotu, že jste se zapojili  s dětmi do sběru.

Členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče a přátelé školy.

V úterý 19. 9. 2017 proběhla v CZŠ členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při CZŠ a MŠ ve Zlíně.

Program:

– schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2016:

– schválení plánu hospodaření a platby členských příspěvků na rok 2018:

– informace o činnosti v roce 2017

Děkujeme za Vaši účast.

Milan Kuna, předseda SRPŠ

Přílohy:

Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ 2016

Plán hospodaření Spolku na rok 2018

Informace k prodeji dotovaných výrobků ve školním bufetu

V minulých dnech jsme obdrželi od firmy Laktea, která zajišťuje do naší školy dodávku mléčných dotovaných výrobků a dalšího sortimentu do školního bufetu, toto sdělení:

.

Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy max. dva kusy na měsíc a žáka. TOTO MLÉKO OBDRŽÍ VŠICHNI ŽÁCI ZDARMA.

První závoz plánujeme ve 38. týdnu (18.-24.9.2017) – 1 neochucené trvanlivé mléko / žák, další závoz bude hned následující 39. týden (25.9.-1.10.2017).

Pokračování textu Informace k prodeji dotovaných výrobků ve školním bufetu

Den církevního školství

V pátek 15. září, v předvečer svátku svaté Ludmily, patronky našich církevních škol,  naši žáci  a učitelé oslavili Den církevního školství.

.

Nejprve jsme zahájili tento den při mši svaté u sv. Filipa a Jakuba v dolní farnosti. Otec Berka navrhl všem přítomným, aby si každý udělal pomyslné selfíčko, kde nebude jen známá tvář, ale především pohled na vlastní duši. Na konci mše svaté novokněz, otec Berka udělil našim žákům a pedagogům novokněžské požehnání. Pokračování textu Den církevního školství

Zahájení nového školního roku 2017/2018

Pondělní ráno 4. září 2017 bylo neúprosné… Po překrásných dvou měsících prázdnin opět začíná škola.  Když se otec Radek na začátku školní mše svaté zeptal, kdo se těší do školy, bylo všem jasné, s jakými pocity se žáci  pozvolna vrací do školních lavic.  O to více jsme při mši svaté prosili o Boží požehnání a ochranu po celý nastávající školní rok a přivítali jsme do naší školy prvňáčky, nové spolužáky a pedagogy. 

.

Hodně zdaru všem!

25. výročí školy

Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší školy.

Čas běží velmi rychlým tempem.  V letošním školním roce 2017/2018 oslaví naše Církevní základní škola ve Zlíně 25. výročí svého trvání. V průběhu celého  roku si několikrát toto výročí připomeneme.