Pozvání na koncert GOOD WORK a pouť dětí, rodičů a pedagogů do ŠTÍPY

Vážení,

přijměte pozvání na dvě červnové akce, které na sebe volně navazují: koncert hudební skupiny GOOD WORK  (bývalé Paprsky)  v pátek 8. 6. 2018 v 19:30  (s předskokany naší školní scholou) před kostelem PMPK na JS a 9. 6. 2018 sobotní pěší pouť dětí, rodičů a pedagogů do Štípy. Při obou akcích si společně připomeneme první křesťanskou třídu ve Zlíně, která byla otevřena před 25 lety.