Setkání dětí a rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče a naši budoucí prvňáčci!

        Srdečně Vás zveme na setkání budoucích prvňáčků i Vás rodičů, které se uskuteční ve čtvrtek 8. června v 16 hodin ve třídě 1.A  naší školy.

      Na tomto setkání získáte všechny důležité informace o přípravě a potřebných pomůckách do 1. třídy, a seznámíte se se specifickými metodami, kterými se na naší škole vyučuje. Děti uvidí svou paní učitelku a  blíže se spolu seznámí, pod vedením paní vychovatelky.

Těšíme se na Vás!

Otevření přípravné třídy ve školním roce 2017/2018

Vážení zákonní zástupci,

pokud budete mít zájem o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy v CZŠ a MŠ ve Zlíně pro školní rok 2017/2018, je třeba na ředitelství školy doložit urychleně potřebnou dokumentaci – odklad povinné školní docházky s doporučením poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.

Pokračování textu Otevření přípravné třídy ve školním roce 2017/2018

Ústřední kolo Dějepisné olympiády 2017

Vojtěch Palíšek, žák 9. ročníku se probojoval do Ústředního kola Dějepisné olympiády 2017, která se konala po celý minulý týden v Brně a ve Vídni. Blahopřejeme Vojtovi, už i jen za účast – bez ohledu na celkové umístění – ústřední kolo je jen jedno a toto byla mimořádně kvalitní reprezentace naší školy!  Vřelé díky.

.

Vojta se s námi rozdělil o své dojmy ze soutěže:

Pokračování textu Ústřední kolo Dějepisné olympiády 2017

Týdenní plán

Ve 39. školním týdnu bude pokračovat plavecký výcvik druháků a třeťáků. Proběhne další sled preventivních programů na II. stupni, ve čtvrtek 25. 5. se můžete těšit na sportovní aktivitu HEADIS, kterou organizuje žákovský parlament a v neděli 28. 5. o sedmé neděli velikonoční přijmou První svaté přijímání naši třeťáci. Těšíme se s Vámi!

Týdenní plán

Ve 38. školním týdnu  se zúčastnil  Vojta Palíšek, Ústředního kola Dějepisné olympiády v Brně a ve Vídni. Už jen účast v tomto kole je pro Vojtu a celou naši školu velkým úspěchem, vše ostatní navíc je přidanou hodnotou. Druháci se třeťáky zahájili plavecký výcvik a matematici absovlovali Okresní kolo Pythagoriády. Díky všem za reprezentaci školy.