V úterý se ve školce a ve škole zastavil Mikuláš

V pondělí 5. 12. byla většina žáků II. stupně na školním zájezdu ve Vídni a adventní rakouská metropole se jim velmi líbila. A tak se letos  Mikuláš v naší škole a školce zastavil až v úterý 6. 12.

Mikuláše doprovázel bohatý průvod andělů a nechyběli ani čerti. Přesto byla Mikulášova přítomnost ve škole velmi důstojná, hodna jeho biskupského úřadu v Myře. Děkujeme Mikuláši!

A jak hodnotili Mikulášovu návštěvu u našich nejmenších ve školce? Čtěte…

Informace výchovného poradce k přijímačkám na SŠ pro žáky V., VII. a IX. třídy

Vážení rodiče.

Vzhedem k tomu, že již bylo možné pro Vás připravit ucelený přehled informací k přijímacímu řízení na střední školy pro příští školní rok, předkládám Vám nyní podrobné informace k případnému  středoškolskému studiu pro Vaše děti:

 

pro žáky 5. ročníku na osmiletá gymnázia 

 

pro žáky 7. ročníku na šestiletá gymnázia

 

a pro žáky 9. ročníku na střední školy.

 

Přeji všem, aby moudře zvážili všechny nabízené možnosti a dobře se rozhodli.