Návrat do menu
 
 

Víte, že?

Naše škola je velmi úspěšná ve srovnávacích testech SCIO.

Kalendář akcí

15.02.2016 | Setkání školního parlamentu
 

V pondělí 15. 2. 2016 se zástupci školního parlamentu setkají s panem ředitelem v hudebně.

Zobrazit celou akci ...
 

15.02.2016 | Co ani liška netušila, aneb Leoš Janáček vesele pro děti
 

Výchovný koncert pro čtvrťáky a páťáky v úterý 16. 2. v 8:30 hodin v Kongresovém centru.

Zobrazit celou akci ...
 

16.02.2016 | Energie - budoucnost lidstva
 

Beseda pro osmáky a deváťáky o energii v rámci výuky fyziky ve škole v úterý 16. 2. 2016.

Zobrazit celou akci ...
 

 
 

KRITERIA PŘIJETÍ K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU V NAŠÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

8.2. 2016

Ředitel školy, Mgr. Miroslav Škarka, stanovil k přijetí nových žáků do prvních tříd v naší škole v pátek 12. února 2016 v době od 13:00 do 18:00 následující kriteria s bodovým hodnocením:

 • školní zralost / splnění úkolů při zápisu  -  max  110 bodů
 • dítě do školy přichází z naší církevní mateřské školky  -  40 bodů
 • sourozenec ve škole  - 20 bodů
 • zájem o křesťanskou výchovu  - 15 bodů
 • zohlednění individuálních potřeb žáků / doporučení PPP, SPC  -  5 bodů

Další podrobnosti k zápisu jsou v sekci Naše škola a v podsekci Zápis do 1. ročníku.

Jana Langerová


PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

1.2. 2016

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

V uplynuých dnech jste měli k dispozici elektronickou aplikaci pro přihlášení budoucích prvňáčků k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017. Databáze přihlášených uchazečů je již zcela plná a přístup k ní byl již zablokován. Děkujeme za Váš zájem.

Pokud se na někoho nedostalo, obraťte se nyní již přímo na email zástupce ředitele czslangerova@gmail.com. Jistě najdeme vhodné řešení.

Další podrobnosti k zápisu jsou v sekci Naše škola a v podsekci Zápis do 1. ročníku.

Jana Langerová


SNĚHULÁKOVÁNÍ

1. 2. 2016
Obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava - Hrabůvka vyhlásili 4. ročník originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem: Děti pomáhají dětem.
Naše škola se letos již podruhé zapojí do této akce. 
Milí žáci,
v  návaznosti na předchozí řádky vyhlašujeme  školní soutěž "Sněhulákování", jíž se i my zapojíme do zmíněné charitativní akce.
Naše školní soutěž má tyto podmínky:
1) Postav ve školním klubu, ve školní družině nebo doma za příznivých sněhových podmínek sněhuláka a své foto pošli na adresu: czslezackova@gmail.com
2)Vyrob sněhuláka z jiného vhodného materiálu, nebo prostě namaluj obrázek sněhuláka  a své dílko označené jménem přines do školního klubu nebo do školní družiny. Sněhuláci budou vystaveni na chodbě školy. Hodnotící porota vybere tři nejoriginálnější. Vítězové budou odměněni.
Vážení rodiče a přátelé naší školy.
Nyní se obracíme také na Vás. Pro podporu této akce hledáme sponzory pro odměňování dětí. Více o této celorepublikové iniciativě, do které se naše škola zapojuje se dočtete  na adrese: www.snehulaciproafriku.cz. Cílem je připravit aktivní, zábavnou činnost pro žáky s podtextem pomoci. Proto je součástí této akce sbírka, tzv. startovné za každého sněhuláka. Všem příznivcům a dárcům předem děkujeme. Ve škole bude k tomuto účelu mj. také pokladnička. Vybraná částka bude zaslána spolu s fotografiemi ze soutěže  organizátorům této charitativní akce.

Lenka Slezáčková


PROJEKT VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V NAŠÍ ŠKOLE

27.1. 2016

V období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 byla v Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 podpořena dvě pracovní místa na VPP za 287 374,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 85%, tj. 244 267, 90 Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15 %, tj. 43 106, 10 Kč.

Iva Musilová


HVĚZDÁRNA

22.1. 2016

Ve středu 20. ledna jsme se již konečně vypravili (...vhodný termín, aby bylo příznivé počasí) v rámci výuky fyziky na dlouho očekávanou exkurzi na hvězdárnu na Lesní čtvrti ve Zlíně. Měli jsme štěstí! Mraky byly ve výjimečné konstelaci :). Poté jsme zhlédli největší dalekohled hvězdárny. Následovala přednáška o asterismech, souhvězdích a galaxiích, zkrátka o celém vesmíru. Celé odpoledne jsme si společně užili a těšíme se na příště.

Magdaléna Talašová


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

21.1. 2016

Zřizovatel  školy, Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Církevní základní školy a Mateřské školy ve Zlíně, Česká 4787. Zde je k dispozici výzva k VŘ.

Mgr. Miroslav Škarka


NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA

20.1. 2016

Vážení,

dovolte nám, abychom Vám představili kompletní novou školskou radu:

Zástupci za rodiče: 

Ing. Petra Navláčilová, Mgr. Jan Brhel

Zástupci za pedagogy:

Magda Honzíková, Mgr. Jiří Kubeša

Zástupci za zřizovatele (Arcibiskupství olomoucké):

P. Zdeněk Demel SDB, P. Ivan Fišar

 

Tímto děkujeme odstupující školské radě za práci pro školu v uplynulém období a zároveň děkujeme všem novým členům školské rady za ochotu ke spolupráci.

Vedení CZŠ a MŠ ve Zlíně


POZVÁNKA ŠKOLNÍ PLES

19.1. 2016

Milí rodiče a přátelé naší školy.

Dovolte nám, abychom Vás jménem SRPŠ a také jménem vedení naší školy pozvali už na tento pátek 22. ledna 2016 od 19, 30 hodin na náš tradiční školní ples, který se uskuteční v prostorách Salesiálnského klubu mládeže na Jižních Svazích.  Vstupenky je možné zakoupit ve škole u paní Marušky  Palové. Cena vstupenky je 90,- Kč.

V programu se představí také naši žáci z osmé a deváté třídy. Těšíme se na taneční vystoupení, sólový zpěv a nebude chybět ani jojo show ! Věřte, že dobré zábavy a přátelských setkání bude dostatek. Vždyť tam, kde bratři žijí svorně a pospolu, je vždy dobře.

Těšíme se na Vás !

Jana Langerová


SCHŮZKA V CMŠ S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

14.1. 2016

Vážení rodiče našich předškoláků.

Máme radost, že trvá Váš zájem o naši školu a přejete si, aby Vaše dítě plynule přešlo pod jednou střechou z CMŠ do CZŠ. Vzhledem k tomu, že se blíží termín zápisu do dvou prvních tříd, které v příštím školní roce 2016/2017 chceme otevřít, rádi bychom Vás přednostně informovali o novém elektronickém systému pro přihlášení k zápisu, který připravujeme.

Všechny potřebné informace Vám vážení rodiče sdělíme na schůzce ve středu 20. 1. 2016 v 16:00 v CMŠ.

Těšíme se na Vás.

Jana Langerová


ZÁPIS DO I. TŘÍD

14. 1. 2016

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

Sdělujeme Vám, že ZÁPIS DO I. TŘÍD pro příští školní rok 2016/2017 se v naší škole uskuteční v pátek 12. února 2016, v době od 13:00 do 18:00.

V rámci třídních schůzek v jídelně školy, v úterý 12. 1. 2016,  zaznělo z úst pana ředitele závazně, že připravujeme otevření dvou prvních tříd. Věříme, že tato informace Vás uklidnila a můžete se se svými ratolestmi v klidu připravovat na zápis do prvního ročníku v naší škole.

Jistě jste již také zaznamenali, že Statutární město Zlín chce v letošním roce spustit pro zápis do prvních tříd zlínských základních škol elektronický zápis, který bude spočívat v tom, že rodiče zaregistrují svého budoucího prvňáčka do systému a vyberou pro něho školu, o kterou mají zájem (s výjimkou naší CZŠ a Kvítkové). Systém dítěti do vybrané ZŠ přidělí registrační číslo (Reg. č.) a vygeneruje žádost o přijetí, kterou rodiče vyplní.

Naše škola se v tomto roce do tohoto systému nezapojí. Reaguje však podobným způsobem jako Statutární město Zlín a připravuje pro Vás webovou aplikaci, která Vám umožní po přihlášení a zadání potřebných údajů, získat registrační číslo ( Reg. č.) a vygenerovat žádost o přijetí, kterou si budete moci vytisknout, vyplnit, podepsat a přinést k zápisu. Systém Vám navíc umožní také rezervaci času, kdy si naplánujete příchod s Vaším dítětem k zápisu. Zamezíme tím Vašemu čekání na chodbě a budeme šetřit Váš drahocenný čas.

Dne 31. 1. 2016 byl záměr úspěšně naplněn. Spuštění zmíněné webové aplikace proběhlo úspěšně. Zájem rodičů byl tak velký, že již 31. 1. 2016 byla databáze přihlášek zcela zaplněna a přístup k aplikaci byl zablokován.

Další informace k zápisu čtěte zde.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Jana Langerová


VÝSLEDKY VOLEB ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

13. 1. 2016

V úterý 12. ledna 2016 proběhly v CZŠ a MŠ ve Zlíně volby zástupců rodičů do školské rady. Kandidaturu do voleb přijali čtyři zákonní zástupci našich dětí a žáků. Volby určily toto pořadí:

 

1.     Ing. Petra Navláčilová                      106 hlasů

2.     Mgr. Jan Brhel                                      89 hlasů

3.     Václav Stodůlka                                   28 hlasů

4.     Ing. Pavel Sýkora                                 21 hlasů

 

Během tří příštích let budou ve školské radě zastupovat rodičovskou veřejnost paní Ing. Petra Navláčilová a pan Mgr. Jan Brhel. Oběma úspěšným kandidátům blahopřejeme a děkujeme jim za ochotu pracovat ve školské radě.

Vážení rodiče, děkujeme také Vám za Vaši účast ve volbách zástupců rodičů do školské rady.

Volby připravila, koordinovala a sčítání hlasů zajistila tříčlenná volební komise ve složení: Mgr. Miroslav Škarka, Mgr. Jiří Kubeša a PhDr. Jana Langerová.  


ŠKOLSKÁ RADA

8. 1. 2016

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů Školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

 • Vyjadřuje se ke Školnímu vzdělávacímu programu, jeho následnému uskutečňování a schvaluje jeho případnou změnu
 • Schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje Školní řád a navrhuje jeho případné změny.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

8. 1. 2016

Vážení rodiče.

V úterý 12. ledna 2016 se konají třídní schůzky, na kterých proběhnou i volby do ŠKOLSKÉ RADY. Dnes jsme rodičovskou veřejnost oslovili prostřednictvím písemné informace, kterou Vám domů donesly děti ze školy. Rodiče dětí ze školky tuto informaci obdrželi při vyzvedávání dětí ve školce.

Pokud máte zájem být zástupcem rodičů ve Školské radě, prosím, pošlete svou kandidaturu elektronicky na adresu czs@czszlin.cz do pondělí 11. 1. 2016 do 12:00 hodin. Případně též písemně do poštovní schránky školy. Ke kandidatuře prosím, napiště mimo svého jména a příjmení, také zaměstnání a věk.

Děkujeme!

Miroslav Škarka


Třídní schůzky, volby do Školské rady a sběr starého papíru

7. 1. 2016

Vážení rodiče,

V úterý 12. ledna 2016 Vás zveme v 16:00  na třídní schůzky. V tento den také proběhnou volby do Školské rady. Dále je zvykem, že se uskuteční i sběr starého papíru, který organizuje pan školník.

Předem děkujeme za účast.


Fyzika v šesté třídě

6. 1. 2016

V průběhu prvního pololetí se žáci šesté třídy začali seznamovat s novým školním předmětem - fyzikou. V rámci tohoto seznamování měli za úkol si připravit, odprezentovat a vysvětlit vybranou fyzikální zajímavost, či jev. Jak se jim to podařilo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Jarmila Vávra Ambrožová


Svátek

Dnes je 13.02.2016,
svátek má Věnceslav
 

Kalendář akcí

únor 2016
 6
 10
 11
 13
 14
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 

Naše škola je zapojena do projektů ESF - OP VK


Naši partneři:

Město Zlín


Rádio PROGLAS


Salesiánský klub mládeže Zlín


Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně


Zábavní park GALAXIE


Koliba Březůvky


NADACE DKS


Orel Zlín


Prevalis


Skaut Zlín