Zdařilé přírodovědné soutěže, úspěch v okresním kole Poznej a chraň!

Duben bývá tradičně naplněn přírodovědnými soutěžemi:  Biologickou olympiádou a soutěží “Poznej a chraň!”. Nejinak tomu bylo i letos.

Dne 11. dubna 2017 proběhla v ZŠ v Želechovicích přírodovědná soutěž Poznej a chraň!  Letošním tématem byla ochrana přírody ve Zlínském kraji.

Pokračování textu Zdařilé přírodovědné soutěže, úspěch v okresním kole Poznej a chraň!

Týdenní plán

Týdenní plán 35. školního týdne přináší mj. krajské kolo přírodovědné soutěže “Poznej a chraň!” a v pátek preventivní program pro sedmáky se Saviem.

Týdenní plán je k dispozici zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do církevní mateřské školy se bude konat v úterý 9. května 2017 v době od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

.

Letos jsme se poprvé zapojili do systému Magistrátu města Zlína k elektronickému zápisu dětí do mateřských škol. Na webových stránkách www.zapisdomszlin.cz naleznete všechny potřebné informace k zápisu.

Pokračování textu INFORMACE K ZÁPISU DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Otevření přípravné třídy ve školním roce 2017/2018

Vážení zákonní zástupci,

odpovídáme na Vaše množící se dotazy k přípravné třídě pro školní rok 2017/2018.

.

Pokud budete mít zájem o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy v CZŠ a MŠ ve Zlíně pro školní rok 2017/2018, je třeba na ředitelství školy doložit urychleně potřebnou dokumentaci – odklad povinné školní docházky s doporučením poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy.

Pokračování textu Otevření přípravné třídy ve školním roce 2017/2018