Návrat do menu
 
 
 

První školní den...

3. 9.  2015

Ten nejlepší možný začátek..., svěřit se do Božích plánů s každým z nás při mši svaté u příležitosti zahájení nového školního roku 2015/2016. Díky Otcové salesiáni, díky perfektní scholo, díky Vám všem, kdo jste s námi slavili tuto mši svatou.

Fotografie ze mše svaté naleznete v sekci fotogalerie. Poděkování patří také panu Josefu Burešovi za poskytnutí pěkných fotografií.

Jana Langerová


Zařazení prvňáčků do tříd

28. 8. 2015

Od 1. 9. budou prvňáčci zařazeni do tříd I. A a I. B.

Rozdělení žáků


Informace pro školní scholu

28. 8.  2015

Milí zpěváci a zpěvačky školní scholy.

jako každý rok, tak i letos budeme doprovázet školní mši svatou na zahájení školního roku. Prosím, Vás všechny, kteří jste zpívali ve schole v minulém školním roce, abyste přišli pomoct se zpěvem 1. září.

Sejdeme se v 7:15 hodin před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Děkuji!

Kdo by měl jakýkoliv dotaz, může se na mě obrátit e-mailem, czspalova@gmail.com

Marie Palová


Informace ke stravovacímu systému

28. 8. 2015

Prodej a první nabití čipových karet proběhne v úterý 1. září 2015 v době od 10:00 do 11:30 hodin (nejprve rodiče prvňáčků) a ve středu 2. září od 7:30 do 8:00 hodin a v době výdeje jídla.

Další vkládání finančních částek (další nabíjení karty) bude probíhat hotovostně jen první úterý v měsíci od 7:40 do 8:00 hodin a v době výdeje obědů. Minimální vklad je 200,- Kč. Doporučujeme platit stravné bezhotovostně inkasem z Vašeho účtu. Formulář na inkaso si můžete vyzvednout v jídelně.

Ceny obědů dle kategorie: 1.-4. r. I. kategorie 23,- Kč, 5.-8. r. II. kategorie 25,- Kč, 9. r. III. kategorie 27,- Kč

Iva Musilová


Organizace vyučování v prvním týdnu

28. 8.  2015


Milí žáci.

Jako každý rok, tak i letos bude výuka v prvním školním týdnu probíhat podle aktuálních nastavených pravidel:

Úterý 1.9.: 8:00 mše svatá, 9:00-11:00 zahájení šk. roku ve třídách, družina podle rozvrhu

Středa 2.9.: vyučování v jednotlivých ročnících: 1. r. - 2 třídnické hodiny, 2.-5. r.  třídnické hodiny do 11:40, 6.-9. r. třídnické hodiny do 11:40, příp do 12:00.

Čtvrtek 3.9.: 1.r. 2 vyučovací hodiny, 2.-9. r. výuka podle rozvrhu, ve vyšších ročnících zkrácená ( I.st. 11:40, II.st. 12:35)

Pátek 4.9.: 1.r. 3 vyučovací hodiny, 2.-9. r. výuka dle rozvrhu zkrácená (I. st. 11:40, II.st 12:35)

Přejeme Vám šťastné vykročení do prvního školního týdne! 

Jana Langerová


Začátek nového školního roku 2015/2016

26. 8.  2015

Milí žáci, mílí rodiče.

Nový školní rok 2015/2016 je již za dveřmi. Věříme, že jste prožili pod Boží ochranou krásné prázdniny a všichni se vracíte do školy s chutí, elánem a těšíte se na spolužáky.

Letošní škol rok zahájíme společně v úterý 1. 9. 2015 slavnostní mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích od osmé hodiny ranní.  Při mši svaté poděkujeme za uplynulý čas prázdnin a budeme Pána prosit o pomoc a potřebné dary Ducha svatého do dnů příštích.

Po mši svaté půjdeme společně po třídách do školy, abychom si sdělili všechny potřebné informace k chodu školy.

Obzvlášť se těšíme na prvňáčky!

Miroslav Škarka


Nový rozvrh hodin na školní rok 2015/2016

26. 8.  2015

V nabídce Naše škola naleznete v podsekci Rozvrh hodin aktuální rozvrh  pro nastávající školní rok 2015/2016. 

Jana Langerová


Aktuální nabídka kroužků 2015/2016

26. 8.  2015

Připravili jsme pro Vás nabídku zájmových kroužků do nového školního roku.

Nabídka zájmových kroužků ...


Pouť pedagogů a rodin

17. 8.  2015


Srdečně vás zveme na společné ukončení prázdnin a zahájení školního roku poutí na Svatý Hostýn.

Pozvánka

Miroslav Škarka


Archiv článků ...

Svátek

Dnes je 03.09.2015,
svátek má Bronislav
 

Kalendář akcí

září 2015
 
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 


Naši partneři:

Město Zlín


Rádio PROGLAS


Salesiánský klub mládeže Zlín


Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně


Zábavní park GALAXIE


Koliba Březůvky


NADACE DKS


Orel Zlín


Prevalis


Skaut Zlín